Geotermi i nye rammer

Nye aktører på banen i hovedstadsområdet

27. maj 2019
Udvikling af hovedstadens geotermi vil fremover ske i samarbejde med private virksomheder. Baggrunden er, at udviklingen af geotermi bedst fremmes ved store investeringer og flere og bredere kompetencer, end fjernvarmeselskaberne HOFOR, CTR og VEKS kan levere. De tre fjernvarmeselskaber har siden 2006 sammen drevet det geotermiske demonstrationsanlæg på Amager med henblik på at få erfaringer om geotermi. De tre selskaber har desuden eneret på efterforskning og indvinding af geotermi i hele forsyningsområdet. Eneretstilladelsen udløber den 19. maj 2019, og de tre varmeselskaber ser i den forbindelse muligheder i, at nye kommercielle aktører kan styrke udviklingen af geotermi i hovedstadsområdet.
”Geotermi har momentum nu. Den videre udvikling af denne grønne energikilde kræver finansiel styrke og teknisk ekspertise. Vi ønsker ikke at spærre for en kommerciel udvikling.” siger Lars Therkildsen, administrerende direktør i HOFOR

Bred vifte

De tre varmeselskaber ønsker, at geotermi udvikles til at blive en del af fremtidens CO2-neutrale varmeforsyning i hovedstaden.
”Vores mål er en bred vifte af grønne teknologier, fordi det vil skabe den bedste forsyningssikkerhed og gøre os mindre sårbare over for markedsudsving inden for de enkelte teknologier. Vi håber, at geotermi kan være et væsentligt supplement til og på sigt erstatning for biomasse, og hvis andre har bedre mulighed for at udvikle og drifte geotermi i stor skala end os, støtter vi gerne op om det, så geotermi kan få en betydelig rolle i fremtidens fjernvarme,” siger Kamma Eilschou Holm, administrerende direktør for CTR.

Fortsat tæt samarbejde

De senere års arbejde med udvikling af geotermi har ført til værdifuld viden om undergrunden i hovedstaden og indvindingsteknologier. De seneste analyser tyder på, at indvindingen skal ”løftes” til et højere liggende geologisk lag. Men det kræver yderligere forskning og udvikling af både undergrunden og ny indvindingsteknologi. Desuden skal der foretages efterforskningsboringer flere steder i eneretsområdet for at kortlægge potentiale og muligheder.
Invitationen til nye aktører betyder dog ikke, at de tre varmeselskaber har planer om at trække sig ud af den geotermiske udvikling, siger Lars Gullev, administrerende direktør i VEKS:
”Vi følger udviklingen tæt og fortsætter vores demonstrationsanlæg på Amager, hvor vi bl.a. undersøger mulighederne for at indvinde fra de højere liggende lag. Sådanne tests kan have afgørende betydning for den videre udvikling af geotermi i hovedstadsområdet, herunder sparede udviklingsomkostninger for de kommercielle aktører. Desuden er vi parate til at aftage den geotermiske varme, så snart det prismæssigt er fornuftigt for varmeforbrugerne. Vi vil fortsætte vores indsats på dette perspektivrige område, som har vores store interesse, for at få den bedste løsning i hus.”