All inclusive - nu også inden for fjernvarme

Nye fjernvarmekunder hos Glostrup Forsyning tiltales af en nem, samlet løsning uden omkostninger - her og nu

28. maj 2014

I Glostrup er ord omsat til handling - ses pt. tydeligt af forbipasserende ved Hovedvejen. Et stort anlægsarbejde baner vejen for at konvertere storforbrugere fra naturgas til fjernvarme. I Glostrup er projektet i sagens natur opbrudt i etaper for at styre både salgs- og udbygningsproces stramt.
Baggrunden for projektet er en klimaplan for Glostrup Kommune, som satte skub i udbygningen af fjernvarme. Formalia kom i orden via et tillæg til varmeplanen med en resulterende udbygningsplan i 2011 for fjernvarmen, som løber indtil 2016. I Glostrup har politikerne aldrig nævnt tilslutningspligt som et redskab til at konvertere naturgaskunderne til fjernvarme; det skal ske ad frivillighedens vej. Dog vil storkunderne i forbindelse med ombygning eller udskiftning af deres naturgasfyr skulle have en særlig dispensation af kommunen til ikke at skifte til fjernvarme - siger loven.
– Her og nu har vi aftaler med knap 60 procent af de potentielle nye kunder omkring Hovedvejen: Etape 1. Og netop 60 procents tilslutning er smertegrænsen for projektets økonomi, fastslår Bo Nørbjerg, adm. direktør for Glostrup Forsyning. Inden for en femårig periode forventes en tilslutning på 30.000 MWh mod potentialet på 38.000 MWh i etape 1.

All Inclusive
Målgruppen for fjernvarmeudbygningen er storkunder i form af institutioner, virksomheder og større boligbebyggelser, men ikke villakunder, som endnu ikke kan tilbydes en økonomisk attraktiv fjernvarmeløsning.
– Vores ”All Inclusive-model” har vundet genklang hos kunderne, fortæller Jens Peder Pedersen, projektchef hos Glostrup Forsyning. I forsyningsselskabet defineres All Inclusive som en løsning, hvor kunden både får stikledning og veksler - uden at skulle have penge op af lommen. Kunden ejer dermed heller ikke installationen, som tilhører forsyningsselskabet, der naturligvis også har ansvaret for vedligeholdelsen, energistyringen etc. Dette koncept tiltaler mange nye kunder, som for det første ikke skal finansiere det nye anlæg. For det andet står kunderne heller ikke med ansvaret for, at anlægget kører optimalt med den nye energiform. Omvendt får Glostrup Forsyning mulighed for via energistyringen af forbrugernes anlæg at optimere områdets samlede fjernvarmesystem.
Tilslutningsafgiften slipper kunden for, men betaler derimod den nye fjernvarme via et ”udbygningstillæg”, som eksisterende kunder hos Glostrup Forsyning ikke ser på varmeregningen. Udbygningen vil være afskrevet over 15 år. – Vi er meget opmærksomme på finansieringsmodellen for vores udbygning, og har fået hele aftalekomplekset tjekket af Energitilsynet, understreger Bo Nørbjerg.

Assistance udefra
Salgsarbejdet hos Glostrup Forsyning har et langt stykke hen ad vejen været udliciteret til eksterne partnere. Processen blev indledt med en appetizer til kunderne i form af et brev suppleret af fem papkort med korte budskaber om fjernvarmens fordele. Ud over dette initiativ stod Kompas Kommunikation for kortlægning og registreringen af kundepotentialet. I appetizeren lå en opfordring til at kunderne kontaktede Glostrup Forsyning. – Oftest endte det dog med, at vi selv fulgte op på den skriftlige henvendelse for at arrangere et møde med kunden, fortæller Jens Peder Pedersen. Fremover vil en rådgiver stå for denne proces, da man ikke har tilstrækkeligt mandskab hos forsyningsselskabet.
Den videre model for udbygningen bliver, at et kommunikationsbureau retter den første kontakt til de nye kunder og står for registreringen af de energiansvarlige. Dernæst tager rådgiveren over ved at aftale besøg og færdiggør aftalen.
– Vi stopper nemlig ikke udbygningen, når vi er færdige ved Hovedvejen til efteråret. Derefter skal vi i gang med at tilslutte et større industriområde i Ejby, og Glostrup Hospital står også foran at skulle konvertere til fjernvarme, slutter Bo Nørbjerg.