Sådan starter man et fjernvarmeselskab

Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme har fået indrettet egne lokaler - lokalt

22. maj 2015
Ved årsskiftet flyttede tre VEKSere hjemmefra. Helt fra Albertslund til Ølby i Køge, hvor VEKS på Nørre Centervej 64 har lejet lokaler, som huser et fælles driftskontor for Køge og Tranegilde Fjernvarme. 
– Vi har faktisk hurtigt fået de nye faciliteter til at fungere, fortæller driftsleder Per Lundberg, mens han viser rundt i lokalerne. Ud over kontorfaciliteter huser stedet stadig nogle kedler, som forsyner et mindre lokalt selskab, nemlig Ølby Fjernvarme. Kedlerne lever dog på lånt tid, da Ølby også snart bliver kunde hos Køge Fjernvarme. Med indflytningen følger også driftsansvaret for Ølby Fjernvarme, der blandt andet leverer varme til boligselskaber, svømmehal, butikscenter etc. Man mangler lige at få de sidste detaljer på plads med at fjernvarmeforsyne dette område, da man må booste temperaturen for blandt andet at honorere svømmehallens krav.

Kunderne strømmer til 
– Flytningen til Køge passer fint med, at kunderne strømmer til. Vi havde i Køge allerede 1. april i år solgt lige så meget fjernvarme som hele sidste år, konstaterer Per Lundberg. Det hjælper selvfølgelig også meget på salgstallene, at Køge Sygehus nu er kunde hos Køge Fjernvarme, bemærker Per Lundberg, der har haft travlt med at opbygge den nye organisering af arbejdet. 
Hos Tranegilde Fjernvarme i Ishøj og Greve er kundeantallet højere men varmesalget meget lavere, da områdets erhvervskunder er langt mindre, end det er tilfældet i Køge. – Derfor har vi forholdsvis mange kundehenvendelser fra Tranegilde, konstaterer Per Lundberg. 
Oprindeligt var selve tilslutningen til fjernvarme sat til udelukkende at ske om sommeren, hvor kunderne berøres mindst muligt af varmeafbrydelsen. Det viser sig dog i praksis - heldigvis - at afbrydelsen i varmeforsyningen oftest strækker sig over maksimalt et par dage. Derfor tilsluttes kunderne stort set året rundt i både Køge og Tranegilde. Overgangen fra naturgas til fjernvarmeforsyning er naturligvis altid nøje aftalt med kunden. 

Vandet strømmer 
Store og små opgaver præger hverdagen i det nye driftskontor, hvor der er tre ansatte.
En del af arbejdet går i disse måneder med at få varme på systemet. Dels udvides systemet løbende, dels får man nu bundet de nye fjernvarmeforsynede områder sammen. Ledningskoordinator Peter Eriksen er travlt optaget af at kontrollere det nye rørsystem samt stå for at fylde vand på alle de nye fjernvarmerør i takt med, at entreprenøren afslutter arbejdet. Først når fjernvarmevandet opfylder alle kvalitetskrav, er man klar til at koble kunderne på Køges nye fjernvarmesystem. Når Køge Fjernvarme er færdigudbygget vil der ligge cirka 100 km dobbeltrør skjult under gader og stræder. Udbygningen sker jo ikke lige over natten, hvorfor anlægsarbejdet først er estimeret afsluttet i 2022. 

Kontaktpersoner
VVS-tekniker Lise Bohn Larsen har ansvaret for overdragelserne til de nye kunder. – Når vi i Tranegilde og Køge overdrager kunden det nye anlæg, kører vi efter samme model, siger Per Lundberg. Vi har for længst konstateret, at mange misforståelser kan undgås, hvis man ved præcist, hvem der nu og i fremtiden har ansvaret for hvad. Tydeligt definerede kontaktpersoner giver tryghed. 
Det er endt med en løsning, hvor entreprenør, den nye fjernvarmekunde og Køge/Tranegilde Fjernvarme mødes ved et overdragelsesmøde. Her bliver hele anlægget gennemgået og forklaret:

  • Hvem ejer hvad?
  • Hvem styrer og vedligeholder hvad?
  • Hvordan kan kunden optimere sit anlæg til fjernvarme?
  • Hvor stopper fjernvarmeselskabet hhv. starter kundens anlæg?
  • Hvordan bliver regningen udformet?

– Det er selvfølgelig nødvendigt, at vi tre VEKSere i Køge og Tranegilde Fjernvarme har fingeren på pulsen i forhold til, hvordan udbygningen skrider frem. Så ved vi, hvornår vi skal på banen, slutter Per Lundberg.