Varmen breder sig

Køge Fjernvarme er ikke længere lillebror blandt VEKS’ kunder

30. november 2015
Siden Køge Fjernvarmes første kunde plejecentret Sandmarksbo i september 2013 blev koblet på det nye rørsystem er mængden af vand og længden på rørene til nye kunder støt stigende.  

Store kunder
– For nylig tog vi et rigtig stort skridt, da Ølby Fjernvarme blev koblet på vores nye system, fortæller Per Lundberg, driftsleder for Køge og Tranegilde Fjernvarme
Det gik ikke så hurtigt med tilslutningen i det første år. Der skulle dels lægges rør i jorden, dels skabes forbindelse til Køge Kraftvarmeværk, hvilket naturligvis var højt prioriteret, så fjernvarmen kom fra et rigtigt kraftvarmeværk fremfor de midlertidige kedler, som stod for den første varmeleverance. 
Siden er Køge Fjernvarme vokset støt og roligt - for nylig med ganske store skridt. Selvom det ikke lyder af så meget med 80 kunder forskønnes billedet af en række storkunder: Køge Sygehus, mange store boligselskaber, de to hoteller Comwell og Niels Juel, Køge Gymnasium, Rådhuset, Sun Chemical samt som nævnt Ølby Forsyning inklusive Køge Svømmehal, Ølbycentret etc. – Den tendens fortsætter. Vi har pt tilsluttet 72 kunder som svarer til et varmesalg på 202 TJ hvilket er en tredjedel af det forventede salg i 2025; året, hvor fjernvarmen efter planen er udbygget i Køge, siger Per Lundberg. 
Når Køge Fjernvarme er færdigudbygget vil varmesalget være i størrelsesordenen som Hvidovre i dag.

Tilpasset energirådgivning
I takt med tilstrømningen af nye store kunder, er behovet for energirådgivning og hjælp til at styre kundernes eksisterende centralvarmeanlæg også steget. Nye kunder må aldrig opleve, at blive dårligere stillet med fjernvarme. Tværtimod. 
I nogle tilfælde har det givet anledning til, at få ryddet op i nogle af fortidens synder i kundernes system. Med fjernvarme er det vigtigt at få en så god udnyttelse af energien som muligt. Jo lavere temperatur fjernvarmevandet har, når det leveres tilbage til Køge Kraftvarmeværk jo bedre energiudnyttelse til glæde for hele systemet. – Flere steder har vi kun trukket i et par håndtag, før kunden oplevede en langt bedre komfort med fjernvarmen, pointerer Per Lundberg. Hos en af de nye kunder, Køge Svømmeland i Ølby, viste det sig, at de kunne sænke temperatur fra 85 til 70 grader i sommer - for dog at hæve temperaturen med fem grader i efteråret. – Disse efterjusteringer hjalp dem til at finde og få ryddet et par fejl af vejen. Samlet optimerede vi styringen af svømmehalens behov for varme og anselige mængder af varmt brugsvand, fortæller Per Lundberg. 
Det lavere temperaturniveau har ikke medført klager overhovedet. Samtidig har Køge Fjernvarme opnået, dels at reducere nettabet i fjernvarmesystemet, dels sænke fjernvarmesystemets krav til fremløbstemperaturen fra kraftvarmeværket på havnen.