Køgeforbindelsen anlægges

VEKS’ transmissionssystem udvides med 20 kilometer i løbet af det kommende år

30. oktober 2013

Entreprenører er i fuld gang med at etablere den ledning, som skal forbinde Køge med VEKS’ øvrige transmissionssystem. Dette har i dag Solrød Fjernvarme som den sydligste kunde.

VEKS’ system skal nemlig hurtigst muligt udnytte den lokale overskudsproduktion fra Køge Kraftvarmeværk, da Køge Fjernvarmes nye system ikke kan aftage store mængder fjernvarme til kunderne i starten.

På den lange bane vil de mange nye kunder i Køge - der kommer på som led i udbygningen - dog få fjernvarmetrafikken til at vende: VEKS’ transmissionssystem vil sende varme ned til Køge.
Udvidelsen af VEKS’ transmissionsnet fra 104 til snart 124 kilometer vil være klar til at transportere overskudsvarme fra Køge Kraftvarmeværk ind i VEKS’ system fra efteråret 2014.