Leder; Køge Fjernvarme fra vision til realitet på tre år

For tre år siden havde kun ganske få tænkt - ja haft fantasi til - at Køge nu bliver en fjernvarmeby

29. maj 2012

Ganske vist havde daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard i januar måned 2009 udsendt et brev til alle landets kommuner. Heri anmodede Hedegaard om, at sætte fokus på at omstille eksisterende naturgasforsynede kunder til fjernvarme. Målet var at reducere den samlede udledning af CO2 i det danske samfund.

Fjernvarmen er af mange årsager aldrig blevet introduceret i Køge; byen var derfor et oplagt emne at diskutere i forbindelse med udarbejdelsen af Varmeplan Hovedstaden, som er samarbejdsprojekt mellem VEKS, CTR og KE.
Idéen blev også hurtigt grebet af Køge Kommune, der straks satte fjernvarme på den politiske dagsorden.

Den politiske handlekraft er årsagen til, at det på mindre end tre år er lykkedes at komme fra en - kan nogen synes - luftig vision til den virkelighed, hvor det første spadestik tages i maj 2012.

I praksis har den politiske handlekraft i Køge vist sig ved at kommunen straks satte sig for bordenden for at realisere fjernvarmeprojektet baseret på at udnytte overskudsvarme fra DONG’s flisfyrede kraftvarmeværk hos Junckers.
Dernæst anmodede kommunen om at indtræde i VEKS som ny interessent og endelig blev VEKS bedt om at være aktør på etableringen af fjernvarmenettet i byen.

Den politiske handlekraft i VEKS bestod ikke mindst i, at man satte processen i gang, der skulle føre til vedtægtsændringer.
De nye vedtægter skulle gøre det muligt dels at optage Køge Kommune som ny interessent dels at VEKS kunne købe DONG’s kraftvarmeværk i byen. DONG havde nemlig ved årsskiftet 2010/2011 besluttet at frasælge de decentrale værker - deriblandt Køge Kraftvarmeværk.

Videre drift af kraftvarmeværket var en forudsætning for at realisere fjernvarmeprojektet i Køge. Men VEKS’ vedtægter skulle naturligvis korrigeres, før det var muligt at overtage ejerskabet.
Den sidste forudsætning for projektets realisering - en aftale om levering af procesdamp til Junckes Industrier de næste 15 år - faldt på plads den 26. april 2012.

De sidste forhindringer var dermed ryddet af vejen, og VEKS overtog Køge Kraftvarmeværk den 1. maj 2012.

En ny epoke - med baggrund i klare politiske målsætninger for klima og energi - er hermed startet i såvel Køge som i VEKS.