VEKS tilbyder forlig i Ådalen-sag

Pressemeddelelse fra VEKS vedr. bestyrelsesbeslutning den 25. september 2015

25. september 2015
”VEKS’ bestyrelse har stor forståelse og sympati for familien Andersen og de meget alvorlige kvaler, familien er blevet påført. VEKS’ bestyrelse har derfor efter juridisk samråd vedtaget at imødekomme forligstilbuddet - i det væsentligste - fremsendt af Familien Andersen, Ådalen 2 i Køge” siger bestyrelsesformand for VEKS, Steen Christiansen (A).
”Vi afslutter hermed denne ulykkelige og komplicerede sag, som har kørt længe og forhåbentlig betyder, at familien kan få renoveret deres bolig og flytte tilbage. Med tilbud om forlig forudsætter bestyrelsen, at sagen endeligt afsluttes for VEKS’ vedkommende,” siger Steen Christiansen.

Årsagen til, at bestyrelsen indgår forlig i sagen er, at der nu må sættes et punktum i en sag, som har vist sig meget kompliceret og langvarig.

VEKS kan ikke se sig fri for, at der er sket fejl undervejs, som formentlig har påført skader på ejendommene.

Bestyrelsen uddrager, at uanset den foreliggende skønserklærings konklusioner kan bygningerne ved rystelser være påført skade, fordi de har været påvirkelige af selv mindre rystelser på grund af deres alder og vedligeholdelsesstand. 

Derfor har VEKS’ bestyrelse strakt sig længere end skønsrapportens konklusion. VEKS ønsker med tilbud om forlig at finde en mindelig og rimelig løsning for familien, 

Yderligere oplysninger kan får hos VEKS’ formand borgmester Steen Christiansen (M 40 50 85 07) eller VEKS’ direktør Lars Gullev (M: 20 44 03 75)