Fjernvarmen sælger (næsten) sig selv

Inden for få år vil Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning forøge varmesalget med cirka 30%

15. juli 2014
Kommunale klima- og miljøplaner banede - som mange andre steder i landet - vejen for fjernvarmeudbygning i Rødovre, hvor store områder i disse år konverteres fra naturgas til fjernvarme. Det overordnede politiske mål er, at hele kommunen er fjernvarmeforsynet inden år 2030. De kommunale initiativer var afledt af ikke mindst ”Varmeplan Hovedstaden” fra september 2009.

Tilbud her og nu
– Vi er indtil videre blevet mødt med interesse og velvilje. Vi har jo også et tilbud, som er svært at sige nej til, fastslår maskinmester Per Nielsen, der er ansvarlig for udbygningen af fjernvarmen i Rødovre. 
Det økonomiske incitament er afgørende for kundernes interesse i at skifte naturgassen ud med fjernvarme - i Rødovre som alle andre steder. 
Modellen i Rødovre minder på mange punkter umiddelbart meget om fjernvarmeudbygningen i Glostrup (omtalt i maj-udgaven af VEKSleren). I Rødovre skal de nye kunder heller ikke have penge op af lommen, når de vælger fjernvarmen, da udgiften dækkes ved et særligt udbygningsbidrag, som kunden betaler i op til 18 år - indtil projektet er afskrevet.
Mindre kunder skal dog betale 30.000 kroner inklusive moms for at blive tilsluttet fjernvarmen mod sædvanligvis det dobbelte. – Der indgår faktisk villakvarterer i udbygningsplanerne, men indtil videre har vi ikke oplevet den store interesse herfra. Vi har også valgt at prioritere de store kunder i vores salgsarbejde, konstaterer Per Nielsen. Anlægsarbejdet i Valhøj (i den sydlige del af kommunen) skrider planmæssigt frem og afsluttes inden årets udgang. 

Speciel kundegruppe
Anlægsarbejdet tilpasses løbende afhængig af praktiske omstændigheder og ikke mindst graden af tilslutning. Uden for kommunens udbygningsplan konverteres også til fjernvarme - altid af frivillighedens vej. Et kommende forsyningsprojekt bliver til Boligforeningen Horsevænget, som består af en række rækkehuse - administreret af KABs boligafdeling. I dette projekt giver fjernvarmeforsyningen en rabat på 50.000 kroner inklusive moms pr. tilslutning. 
Senere skal storkunderne i Islev i det nordlige Rødovre tilbydes fjernvarme. Alt i alt forventes den nuværende udbygningsplan for fjernvarmen i Rødovre at være realiseret inden udgangen af 2017. 
– Rødovre er kendetegnet ved en speciel sammensætning af fjernvarmekunder, bemærker Per Nielsen. Vi adskiller os fra andre forsyninger ved at være blandt landets 20 største, når man taler om volumen, men i antal kunder kun ganske få; 220 kunder aftager årligt 155.000 MWh. 
Den lille kundegruppe vil dog snart vokse qua de mange nye mellemstore virksomheder og institutioner, der netop tilsluttes i disse år. 

75% har sagt ja
– For os er det ikke en nyhed, at forsyningen ejer veksleren; den model har vi altid praktiseret over for kunderne, fortæller Per Nielsen. Alle har stor gavn af, at energistyringen er fjernvarmeforsyningens ansvar. Så undgår man suboptimering af enkelte anlæg på bekostning af eksempelvis den fælles afkøling. 
Rødovre Forsyning har som salgsprocessen skrider frem opnået, leveringsaftaler for cirka 75 % af varmesalget til de potentielt nye kunder. Salgsarbejdet starter typisk et halvt år før anlægsarbejdet, men man oplever også, at skeptikere bliver ”overvundet”, når anlægsarbejdet sker lige uden døren. 
– Alt i alt vil den aktuelle fjernvarmeudbygning øge vores varmesalg med cirka 30 procent inden for de nærmeste tre år, slutter Per Nielsen.