Mindre besvær

Beboere i Rødovre generes mindre - og kun én gang - i kraft af et fælles graveprojekt

10. maj 2021
Koordineret gravearbejde skaber langt færre gener

VEKS og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, RKF har besluttet at koordinere deres respektive fjernvarmeprojekter i en samgravning. Det handler om en opgravning på Brandholms Alle på strækningen fra Rødovre Parkvej til Rødager Alle.

– Formålet er for det første, at man kun generer beboerne EN gang. For det andet sparer vi ressourcer, da det jo i sagens natur er billigere at grave en gang i et område i stedet for at have separate, stort set parallelle opgravninger, fastslår Kim Gravil, ledningskoordinator hos VEKS.

To opgaver

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning står foran et konverteringsprojekt, som tilbyder grøn fjernvarme til Espely-kvarteret og Valhøj Erhvervskvarter. 
Samtidig er VEKS i gang med et vedligeholdelsesprojekt, hvor fjernvarmetransmissionsledninger renoveres ved at udskifte muffer og reetablere defekte overvågningstråde. Alt sammen for at sikre fjernvarme-forsyningen til VEKS’ kunder – deriblandt Rødovres fjernvarmekunder.

– Jeg blev kontaktet af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning i forbindelse med udrulningen af fjernvarme i området omkring Brandholms Alle, idet de søgte oplysninger omkring vores transmissionssystem. I samme moment var VEKS i gang med at planlægge fremtidige renoveringer af muffe og alarm-systemer og heriblandt renovering af transmissionssystemet i Brandholms Alle. Derfor var det nærliggende for VEKS at foreslå en samgravning med RKF. Det er (underligt nok) noget, man stort set aldrig ser i vores branche - eller hos andre forsyninger for den sags skyld, konstaterer Kim Gravill.  

VEKS har kontrakt med Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, der stod for udbud og valg af den fælles entreprenør. 
Eftersom Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning graveprojekt udgør cirka 80 % af det samlede pro-jekt, står forsyningen for at planlægge og koordinere det samlede arbejde. – Når vi kommer i gang, deltager jeg naturligvis i byggemøderne, så vi får planlagt og koordineret arbejdet til fælles bedste, siger Kim Gravill. Sikkerhed og arbejdsmiljø påhviler også fjernvarmeforsyningen i Rødovre.
På sidevejene starter opgravningerne medio maj, hvorimod anlægsarbejdet på Brandholms Alle omkring skolen først bliver sidst i juni tilpasset skolernes sommerferie. 

Hvad laver i? Hvad laver vi?

Rent praktisk graver VEKS huller ned til mufferne for hver 16. meter. RKF graver samtidig en rende parallelt med VEKS’ rør i behørig afstand, og fører stikket ind til kunderne under VEKS’ rør. 
Samgravning giver hos VEKS mere blod på tanden. – Når vi i VEKS fx møder en ”banal” ledningsforespørgsel fra andre selskaber skal vi sammenholde med vores egne projekter. Det er på tide, at vi altid overvejer en potentiel samgravning, pointerer Kim Gravill.
Måske kan projektet være en øjenåbner for andre forsyninger - kloak, fiber, vand etc.? – Det hjælper jo også på vores omdømme, når beboerne ser, at vi gør alt hvad vi kan for at genere mindst muligt, slutter Kim Gravill.