Så kom VEKS af banen

I Hvidovre har VEKS etableret en speciel glasfiberbro, som formentlig aldrig ser sin lige

30. september 2014

Når en ny bane skal anlægges, støder den jo ind i forhindringer undervejs.
– Ringstedbanen tordner jo frem gennem landskabet, og i Hvidovre lå to af VEKS’ bygninger desværre i banens tracé, fortæller projektleder Arne Kamp. Den ene bygning, Allingevej Afgrening, er ganske stor, og overlevede heldigvis, da man kunne justere banens linjeføring, så banen kun kom til at ”strejfe” den underjordiske bygning.
Men den anden bygning, Hvidovre Hospital Afgrening, stod ikke til at redde. VEKS måtte i gang med at bygge et helt nyt knudepunkt: En underjordisk station, der fordeler varmen ud til Hvidovre Hospital, Hvidovre Midt & Nord samt CTR.

Kompleks løsning

Ud over at opføre den nye station skulle VEKS også krydse banen. Den eksisterende rørforbindelse fra afgreningen til Hvidovre Hospital og Hvidovre Midt lå i forerør under Holbæk-motorvejen og ville kollidere med den nye banes linjeføring.
Et anlægsprojekt af den dimension og kompleksitet er jo ikke lige gjort over natten. VEKS’ forhandlinger med Banedanmark startede allerede i 2010, og det praktiske projekt er først gennemført i de seneste par år. – Men NU flyder vandet til kunderne gennem det nye system. Selve omkoblingen til det nye rørsystem, før vi kappede det gamle, skete ikke uden problemer - men heldigvis uden gene for vores kunder, forsikrer Arne Kamp. Ikke så snart VEKS var af banen, fortsatte BaneDanmark sit anlægsarbejde med den nye bane.

Glasfiber

En banekrydsning kræver altid en overordentlig grundig vurdering af risici. De indledende analyser om banekrydsningen til Hvidovre Hospital og Hvidovre Midt var koncentreret om at bore sig vej under banen, men undersøgelser viste, at man undervejs ville støde ind i mange hindringer i form af megen kalk og højt grundvand.
– Derfor kiggede vi op! I første omgang arbejdede VEKS med et løsningsforslag med en traditionel stålrørbro med transmissionsledningerne henover banen, dér hvor banens tunnel under Hvidovrevej kommer op. Der blev slået mange sværdslag, før Banedanmark ville godkende projektet - og to år, før VEKS havde den endelige godkendelse fra Trafikstyrelsen.
Banedanmark stillede blandt andet krav om, at VEKS skulle isolere samtlige rør på begge sider af banen, samt ændre signal- og styringssystemerne på grund af risiko for overslag mellem banens køreledninger og stålrørbro. Ud over at denne løsning ville være næsten umulig, er den også særdeles økonomisk omkostningsfuld.
Så trods min mangeårige status som ”stålmand” må man jo bøje sig for at andre materialer også har sin berettigelse i særlige tilfælde. Og dem var der mange af i Hvidovre... fortsætter Arne Kamp.
VEKS valgte derfor at få fremstillet rørbroen i glasfiber i stedet for en traditionel stålløsning.

Særegen

– Den valgte løsning er usædvanlig, da glasfiber er cirka ti gange dyrere end stål, uddyber Arne Kamp. Men med de specielle omstændigheder i Hvidovre endte det med at blive den mest rentable løsning. Den kopieres  næppe andetsteds.
Broen er malet i VEKS’ blå farve, og mangler kun at få monteret fem meter høje lodrette rørstykker - også udført i glasfiber.
Finansieringen af projektet herskede der ingen tvivl om. VEKS’ oprindelige bygning, der skulle vige pladsen for den nye bane, var eksproprieret og dermed VEKS’ ejendom. Konsekvensen er at Banedanmark derfor skal afholde omkostningerne.
Omlægningen blev i øvrigt koordineret og gennemført som en fælles entreprise med HOFOR Spildevand, som også på grund af den nye bane stod foran et større ombygningsarbejde i Hvidovre.