1.000 rene rør

En vekslerrensning gav bonus for både miljø og pengepung

15. juni 2021
To røggasvekslere omdanner energien fra røgen til fjernvarme

VEKS’ første (og indtil videre eneste) gasmotor i Solrød har efterhånden kørt mange driftstimer, siden den gik i drift ultimo 2015. Røgens høje temperatur varmer vandet op til fjernvarme, så energien ikke via skorstenen forsvinder ud i den blå luft.  

På udstødningen af gasmotoren sidder to røggasvekslere. – Vekslerne begyndte at vise svaghedstegn. Trykfaldet syntes for højt, og temperaturen i skorstenen steg, fortæller energiplanlægger og driftsansvar-lig for gasmotoren, Brian Steen Jørgensen. Biogasmotoren er for VEKS et pionerprojekt, så man kunne ikke holde sine iagttagelser op imod erfaringer med traditionelle vekslere. Det er et lidt ukendt område, men måske var røggasvekslerne ved at stoppe til? 

Hovedrengøring

Røggasvekslerne består af 1.000 seks meter lange parallelle rør. Begge enheder har i sin mere end femårige levetid været åbnet flere gange, men det tekniske rengøringsfirma havde hidtil ikke ment, at det var nødvendigt med en stor og gennemgribende rengøring af de to vekslere. 
– Som sagt har vi ikke erfaringer med gasmotorer, men vi traf beslutningen, at det nu var ved at være tid, konstaterer Brian. Det handler om at afveje tre dages hovedrengøring med prisen for et akut stop. Stopper veksleren, stopper gasmotoren, hvilket medfører stort, akut driftstab måske over mange dage, før fejlen er udbedret.

1.000 piberensere af 6 meters længde… var ikke løsningen. Det blev en højtryksrensning, hvilket er en relativ dyr renseproces. Professionel højtryksrensning anvender tryk op til 1.000 bar - til sammenligning kører en højtryksspuler til havebrug med 125 bar. 

 Før og efterbilleder i forbindelse med rensning af gasmotorens udstødning, der havde snavset de to røgrørsvekslere med 1.000 parallelle 6 meter lange rør. 

De små ”gigajouler”
– Rørene var stoppet godt til med en blanding af sod, slam og koks. Spildevandet blev håndteret af rengøringsfirmaet. Fra VEKS' side var der stort fokus på processen, så man sikrede, at spildevandet blev håndteret miljømæssigt korrekt. Det var ikke just saftevand, fortæller Brian. 

Projektet har straks vist sig at give pote – både for miljø og pengepung. Den optimerede udnyttelse af energien med den rene veksler er, at røggastemperaturen er faldet med to grader. Energimæssigt om-regnet svarer det til 1.400 GJ mere om året: Opvarmning af 22 standardhuse. Effektiviseringen bidrager med 100.000 kroner årligt, hvilket giver en meget kort tilbagebetalingstid på hovedrengøringen.

– Alt i alt er projektet et meget godt eksempel på, at lidt også har ret. Det kan også betale sig at bukke sig efter de små ”gigajouler”, slutter Brian.  

 VEKS Gasmotor Solrød er en Jenbacher motor med 20 cylindere.