Høj vandkvalitet har højeste prioritet

VEKS’ metode til katalytiske afiltning af fjernvarmevand vækker opmærksomhed

12. december 2013

Afiltningsanlægget til Køge Fjernvarme er allerede taget delvist i drift. Den gule beholder forrest
indeholder den katalytiske masse. Den grå beholder indeholder filteret til delstrømsrensning.
Der er allerede renset mange kubikmeter vand i Køge. FOTO:  BWT

Da VEKS for godt to år siden tog sit nye katalytiske afiltningsanlæg i drift var forventningerne høje. – Og de er blevet indfriet til fulde, fastslår Mike Jarvig, VEKS’ projektkoordinator - kedler og distributionsanlæg.  VEKS’ anlæg er i storskala det første af sin slags og har kun bekræftet, at katalytisk afiltning er en fremtidssikker, miljøvenlig og oven i købet billig metode til at fjerne ilt fra fjernvarmevand. Kort fortalt er et højt iltindhold i fjernvarmevand med til at skabe korrosion i rørene. 

Vandkvalitet i top
Der er to afiltningsanlæg på hver 150 m3 i hovedstadsområdets transmissionssystem; VEKS’ anlæg på Avedøreværket og CTRs identiske anlæg på Amagerværket. – De to anlæg har nu i godt et par år fungeret upåklageligt, og vi har opretholdt en høj vandkvalitet. Og det uagtet, at vi selvfølgelig løbende har måttet gribe ind i systemet, konstaterer Mike Jarvig. Fjernvarmevandet påføres øget ilt ved indgreb; såsom reparationer, udskiftning af ventiler, udvidelser etc.
Derudover har VEKS fået reduceret driftsomkostningerne til under halvdelen med en tilbagebetalingstid på cirka fem år. Al levetidsforlængelse gavner - også salget af spædevand af højeste kvalitet til de lokale fjernvarmeselskaber
– Og gode idéer smitter heldigvis, siger Mike Jarvig; både Dong Energy og Vestforbrænding har imiteret den katalytiske afiltningsmetode.
Men også uden for landets grænser vækker metoden opsigt.

Stanford
BWT, Best Water Technology, har leveret afiltningsanlægget og havde oprindelig VEKS som den eneste storkunde - inden for den type anlæg.  BWT blev via COWI kontaktet af det californiske Stanford Universitet, som stod foran en gennemgribende udskiftning af deres varmesystem, som fremover skulle baseres på fjernvarme og erstatte et dampsystem. Universitetets vil gerne brandes ”grønt” og har en udtrykt filosofi om at arbejde frem mod nul-emission og langtidsholdbare, miljøvenlige løsninger. Dette står i konstrast til tidligere, hvor man aldrig estimerede rørsystemer til mere end 10 års levetid, og desuden anvendte meget kemi til at styre vandkvaliteten.
Så hvordan bærer VEKS sig ad med at bevare et mere end 25 år gammelt rørsystem endda i bedste kvalitet? Blandt svarerne er den høje vandkvalitet kombineret med generel forebyggende vedligeholdelse.
For at få syn for sagen besøgte en delegation fra universitetet i flere omgange derfor både leverandøren og kunden, VEKS. De udsendte skulle sikre sig den bedste løsning til at anlægge og vedligeholde et ny fjernvarmesystem på 20 km. Generelt ønsker universitetet state-of-the-art-løsninger, adopterer helst det bedste fra hele verden og har en solid kapital i ryggen.
– Erfaudveksling stod og står stadig højt på programmet for alle parter. Derfor kombinerede jeg også min private ferie i Californien i marts 2013 med et besøg på Stanford Universitetet. Ud over at kunne sparre og erfaudveksle, var jeg jo også nysgerrig for at se et system, som var SÅ inspireret af VEKS’ anlæg, fortæller Mike Jarvig.

Køge er også med…
– Og denne succeshistorie ender så i Køge, hvor vi selvfølgelig også har katalytisk afiltning af fjernvarmevandet; både til transmissionssystemet og til Køge Fjernvarmes eget vand, slutter Mike Jarvig.  Afiltningsanlægget i Køge er på et 20 m3 og vil være med til at sikre maximal levetid for systemerne.