Den menneskelige faktor

Albertslund Forsyning og VEKS samarbejder om at opnå reel, automatiseret eksport

27. juni 2023
VEKS' driftscentral, driftsmestre på vagt: Jonathan Egebøl og Peder Ekelin
VEKS-medarbejdere i driftscentralen, som var rammen om flere test af automatiseringen

Kedelcentralen hos Albertslund Forsyning har i mange år været en pålidelig kilde til forsyning men alene i lokalområdet. Selvom kedlerne på papiret skulle kunne bruges til at eksportere fjernvarme til transmissionssystemet, har det desværre ikke fungeret helt som ønsket, fordi processen krævede driftsoperatørens opmærksomhed hele tiden. I mellemtiden har VEKS brugt andre lokale kedelcentraler til eksport, fordi Albertslund Kedelcentral var et mindre attraktivt valg.

De manglende automatiserede eksportmuligheder har hidtil ikke har været prioriteret eller betragtet som afgørende, men situationen har ændret sig. Putins gas - eller manglen på samme - har givet øget fokus på forsyningssikkerhed. Kedlerne på Albertslund kedelcentral er multiforsynede med både olie og naturgas.

Fokus på forsyningssikkerhed

For at imødekomme udfordringen med at automatisere eksporten, har medarbejdere hos VEKS og Albertslund Kedelcentral indledt et tæt samarbejde. Processen med at opnå reel automatiseret eksport har dog ikke nået sit mål endnu. Der viste sig udfordringer med pumper og eksportstyring. Samtidig fungerede de automatiserede processer ikke hensigtsmæssigt - de to systemer viste sig ikke at være helt kompatible. Dette bekræftede blot behovet for øget menneskelig involvering i koordinationen mellem de to selskaber. 

Projektet er styret af driftsmester Kasper Jacobsen fra VEKS samt nøglemedarbejdere fra Albertslund Forsyning, som flere gange er mødt op i VEKS’ driftscentral for med egne øjne at se, hvordan problemet så ud herfra. Med hjælp af en IPad opkoblet til Albertslund Forsyning kunne man styre processen på selve kedelcentralen fra VEKS’ kontrolrum - alle samlet i samme rum. Udfordringerne blev langt hurtigere løst takket være det meget givende samarbejde.

Bump på vejen

Man kan ikke bare teste ”uhæmmet”, da kedelcentralen ved hver test jo brænder store mængder olie/gas af, og samtidig skulle den producerede varme jo kunne afsættes i varmesystemet. Dette krævede en koordination med Varmelast, som også skulle tage højde for varmen fra kedeltest i Albertslund.

De første test af eksporten viste hurtigt, at der ikke var mulighed for ordentlig styring af kedlerne til eksport fra VEKS’ driftscentral. De næste testforsøg viste, at der var behov for ensretning af styringsdata. Odd Brusgaard, Teknisk IT, blev også inddraget for at sikre løsninger. Testprocesserne har været et kontinuerligt forløb af at identificere problemer og finde løsninger på dem. Samtidig har der været et tæt samarbejde med programmører, som understøtter systemet hos den lokale kedelcentral for at sikre, at alt fungerer gnidningsfrit.

Forhåbentlig nærmer man sig den sidste test, så Albertslund Kedelcentral reelt kan bruges også som automatiseret reserve-forsyning til eksport. Projektet viser, at systemerne ikke kan tænke selv - den menneskelige viden og erfaring skulle i spil. Alt i alt er samarbejdet mellem Albertslund Forsyning og VEKS blevet mere effektivt og mere koordineret.