Driftssikker loddet veksler

Loddede vekslere vinder udbredelse i VEKS’ system

4. april 2009

Pladevarmevekslerne er omdrejningspunktet for VEKS’ fjernvarmeforsyning til kunderne på Vestegnen. Vekslerne er stedet, hvor varen leveres.
Om man vælger en loddet eller traditionel veksler med gummipakninger, afhænger ofte af effektbehovet pr. enhed, da loddede vekslere endnu ikke produceres i store størrelser.

En loddet veksler bliver normalt ikke utæt i modsætning til en boltet veksler (som vist hér), hvis pakninger kan lække ved temperaturudsving.

Pilotprojekt
I 1993 installerede VEKS den første loddede veksler i Langager, Greve. Den loddede veksler var den første af sin art i VEKS’ system, og pilotprojektet indgik i et såkaldt EFP-projekt (Energiministeriets Forsknings­Program). 
Og den kører stadig upåklageligt. Et par år senere bredte man modellen med loddede vekslere ud i større målestok i Solrød. Hér blev vekslerinstallationen på varmeværket opbygget med seks loddede vekslere i tre parallelle søjler. Også dette system har kørt problemfrit.

Fordele opvejer ulemper
Traditionelle pladevekslere er spændt sammen med bolte med gummipakninger mellem hver eneste plade. Gummipakninger burde have en maximal levetid på syv år, men praksis viser, at de til tider kun holder cirka tre-fire år. Det skyldes ikke mindst, at gummipakninger er meget følsomme overfor store udsving i temperatur og tryk.
n af de ubetinget største fordele ved loddede vekslere er, at de ikke kan blive utætte som følge af temperaturvariation. Ganske enkelt fordi de ikke indeholder pakninger. Pladerne er jo loddet sammen og kan derfor ikke åbnes. Derudover er de billigere, har en længere holdbarhed, og de kræver ingen vedligeholdelse.

Eftersom en loddet veksler ikke kan åbnes, kan man ikke foretage rensning for mekaniske urenheder. Derfor beskyttes den via filtre, og man kan ved afsyring fjerne aflejringer.
De loddede vekslere er som nævnt billigere. Derimod er selve installationen forholdsvis dyr, fordi de endnu kun findes som små enheder på maximalt 6,5 MW pr. stk. Det kræver derfor et omfattende rørsystem at forbinde flere vekslere, hvor effektbehovet er stort.
En anden ulempe ved loddede vekslere er, at selve vekslerenheden ikke uden videre kan udbygges til større effekt; en udbygning kræver investering i flere nye enheder og dermed også flere rør. Derimod kan pladevekslere med gummipakninger uden større omkostninger udbygges med ekstra plader. 
Ordentligt behandlet vand er en forudsætning for stabile vekslere, hvilket gælder uanset om man anvender loddede vekslere eller vekslere med gummipakninger: Kravet til vandkvaliteten er lige højt.

Forsynings- og personsikkerhed
De loddede vekslere kan ganske vist ikke åbnes til forskel fra vekslerne med pakninger, som kan skilles helt ad, renses og samles på ny. Men denne proces er meget arbejdskrævende og dermed langsommelig og dyr til forskel fra vedligeholdelsesscenariet for en loddet veksler, som er en total udskiftning. En tommelfingerregel siger, at to gange renovering af en veksler med pakninger går op med indkøbet af en ny loddet veksler. –ftersom de loddede modeller har vist sig at holde så længe som det fx er tilfældet med veksleren i Langager, indkøber VEKS endnu flere; denne sommer vil der blive installeret yderligere 28 SONDEX-vekslere. Dette sker blandt andet i forbindelse med den generelle tilpasning af spids- og reservelastkapaciteten i VEKS’ system inklusive opsætning af flere vekslere for at opretholde forsyningssikkerheden.
Skulle uheldet være ude, og en loddet veksler havarerer, er der oftest installeret supplerende vekslere.
Står veksleren alene vil en udskiftning kunne ske inden for et par timer - blandt andet fordi man med loddede vekslere opererer med standardstørrelser, som er på lager og derfor umiddelbart kan sættes ind i systemet.