Færdigt arbejde - og dog…

Nye opgravninger - i ny asfalt - er uundgåeligt i forbindelse med fjernvarmearbejde

Det undrer formentlig forbipasserende, at man i forbindelse med fjernvarmearbejde kort tid efter, at man har reetableret vejen bryder den nye asfalt op, graver huller, og fjernvarmerørene er med ét synlige igen.
– Kønt ser det jo ikke ud for Køges trafikanter, der igen kan mødes af afspærringer og opgravninger på deres daglige veje rundt i Køge, bemærker Per Lundberg, driftsleder for VEKS’ distribution; deriblandt Køge Fjernvarme. Ærgrelsen er forståelig, når trafikanterne ser fine nye veje efter kort tid bliver ”ødelagt” igen. Men der er en god og enkel forklaringen: De nedlagte muffer skal låses og svejses.

Varme udvidelser
Fjernvarmerørene bliver i sagens natur lagt i kold jord; ”kold-forlagt”, som det hedder blandt fagfolk. Når rørene er færdiganlagt, fylder man varmt vand på rørsystemet, som udvides på grund af varmepåvirkningen. Mufferne er sammenkoblingen mellem de lange rør, og er netop beregnet til at kunne optage rørenes varmeudvidelser. Når varmen har påvirket tilstrækkeligt, låses ekspansionsmuffen og svejses. – Og derefter lukker vi hurtigst muligt hullerne permanent og reetablerer vejen, fastslår Per Lundberg.
Alternativet til at grave huller i de nyasfalterede veje ville være at lade fjernvarmeanlægsarbejdet stå åbent over flere måneder, efter rørene er lagt. 

Status
Aktuelt er Nordstrengen til Ølby Øst i Køge inden maj måneds udgang klar til at blive sat i drift. Derfor har der stået otte huller åbne i området ved Valdemarshåb og Tangmosevej. Hvert hul måler cirka 4 x 2 meter, for at smedene har plads til at svejse.
– For det haster med at få varmen ud til de nye kunder, der blandt andet tæller en række store automobilforhandlere, fortæller Per Lundberg.
I området Ølby Øst har Køge Fjernvarme fået hensigtserklæringer fra over halvdelen af de potentielle fjernvarmekunder; i energi svarer det til cirka 8.000 MWh ud af potentielle 15.000 MWh. VEKS’ erfaring er, at disse hensigtserklæringer stort set altid ender op med reelle leveringsaftaler, og at der desuden undervejs i anlægsprocessen løbende kommer endnu flere kunder med på systemet.
Per Lundberg medvirkede i øvrigt med et indlæg om drifts- og anlægsarbejdet af Køge Fjernvarme på VEKS-Forum den 15. maj.