Effektiv vandbehandling

Ingen spor efter 30 år

16. juni 2016
Her ses dele af inskriptionen på indersiden af røret ”OK” + et nummer fra modtagekontrollen - skrevet med en alm. spritmarker.
En tekst som stadig ses tydeligt efter 30 års strømmende fjernvarmevand.

I forbindelse med et vedligeholdelsesarbejde i nærheden af Avedøre Skole blev et stykke VEKS-rør skåret ud. Og det så rigtig godt ud indvendigt. Slitagen var yderst minimal på indersiden af røret, hvorigennem der i 30 år er strømmet meget vand. 

Vandbehandling har høj fokus i VEKS’ vedligeholdelse, og dettte rørs tilstand viser, at indsatsen har båret frugt. 

Årsagen til det aktuelle vedligeholdelsesarbejde skyldes en dårlig svejsning. Læren er, at på trods af rørets fine indvendige kvalitet, kan man ikke eliminere risikoen for en uforudsigelig lækage i et 30 årigt transmissionssystem. 

Der, hvor svagheden viser sig, er i det manuelle svejsearbejde.