Ærgerlig fejl

Kuglelejer ødelagt efter 7.000 timers drift

8. november 2016
To ferritkerner (de blå ringe) blev monteret på afgangen af frekvensomformeren

I marts 2015 satte VEKS den nye cirka ni km lange fjernvarmeledning mellem Solrød og Køge i drift.

fjernvarmeledningen forbinder Køge Kraftvarmeværk og Køge Fjernvarme med det øvrige VEKS. Til at flytte fjernvarmen er der installeret seks pumper fordelt på to pumpestationer i henholdsvis Køge Pumpe- og Vekslerstation samt i Solrød.

– Allerede fra starten bemærkede vi, at de nye pumper støjede meget, konstaterer Søren Tvingsholm, montør hos VEKS. – Støj kan være ensbetydende med problemer, så vi holdt dem under observation.
Selve installationen består af en frekvensomformer, en motor og en pumpe. Alle enheder er fra anerkendte  leverandører, som burde være ensbetydende med god kvalitet. 
En del af VEKS’ vedligeholdelse består i at få foretaget lejemålinger med jævne mellemrum. Da turen nåede til den nye strækning, kunne vi konstatere, at kuglelejerne på de seks motorer allerede var kraftigt beskadigede. Pumpeleverandøren blev tilkaldt og deres servicemontør var heller ikke i tvivl. 

Derfor blev lejerne skiftet, og fjernvarmeledningen kom hurtigt i drift igen.

Kuglelejerne var i overhængende fare for at blive slidt i stykker - med havari til følge. Desværre efter en driftstid på kun 7.000 timer. Et kugleleje kan normalt holde 30.000 timer.


Tydelige slidspor i kuglelejet som følge af elektrisk støj.

Kort driftstid
Hvordan kunne det gå så galt? Og hvordan kan vi sikre, at det ikke sker igen? 

Flere spørgsmål rejste sig efterfølgende i vedligeholdelsesafdelingen.
På motoren står anført, at kuglelejet skulle være isoleret. Dette kunne målinger desværre konstatere, ikke var tilfældet. Den manglende isolering var den direkte årsag til, at nedbrydningen skete så hurtigt.
En frekvensomformer afgiver meget elektrisk støj. Den elektriske støj søger gennem motorens lejer til motorens stel. Afhængig af styrken nedbrydes kuglelejet hurtigt eller langsomt.

Kan gøres bedre
– Selvom strækningen nu kører igen, har vi set os om efter forbedringer. Og det viser sig, at der faktisk er en både nem og relativ billig løsning i form af et filter, som kan monteres mellem frekvensomformeren og motoren, fortæller Søren Tvingsholm, der samtidigt undrer sig over, at frekvensomformere overhovedet leveres uden dette filter.
Efter filtrene er blevet monteret, har målinger vist, at filtret stort set fjerner al den skadelige elektriske støj fra frekvensomformeren. – Så vi har fremover besluttet at sætte filter på alle de steder, hvor det kan lade sig gøre, slutter Søren Tvingsholm.
Ved fremtidige udbud og indkøb vil filtre være en integreret del af løsningen.