Mere stabil og grøn løsning - under ét

Fuelolien bruges ikke længere som støttebrændsel på Køge Kraftvarmeværk

5. oktober 2022
Flere forsøgsopstillinger gik forud for installationen af den nye støttebrænder

Hvordan kan fuelolie spille en rolle på et grønt, biomassefyret kraftvarmeværk? – Vi har længe brugt fuelolien som støttebrændsel til at få tændt støvbrænderne, fortæller kraftværkschef Ulrik Jørgensen.  
For at tænde støvbrænderen i kedlen tændte flaskegas den opvarmede fuelolie. 

Upålidelig støtte

Men meget talte for at smide fuelolien på porten. Fuelolie er beskidt, svært at håndtere, udleder meget svovl, har en tyk substans, og skal derfor altid være opvarmet.  Miljøgodkendelsen af fuelolien fra Køge kommune ville desuden snart udløbe kombineret med, at selve fueloliesystemet var forældet, udtjent og ret mandskabskrævende at vedligeholde. – Det var et meget besværligt system, som ud over at kræve mange mandetimer også var både uforudsigeligt og ustabilt. Vi måtte ofte vitterlig tjekke om systemet kørte eller ej? Vi havde alle gode grunde til at gå på jagt efter et grønt og driftssikkert alternativ, siger Ulrik. 

Alternativ søges

Research-fasen viste disse fire alternativer:

  • Letolie: billig - ikke grøn
  • Naturgas: dyrere at etablere end letolie - ikke grøn 
  • Bioolie: forholdsvis billig at etablere samt grøn - ikke særlig udbredt
  • Plasma:  ikke udviklet løsning - grøn

De to første teknologer harmonerede ikke med VEKS’ strategi om at udfase fossile brændsler samt arbejde med nye teknologier. 
Metoden med plasma vakte hurtigt interesse: Det var ovenikøbet et pionerprojekt, hvor KKV er first mower

– Anlægget er simpelthen opfundet til KKV, pointerer Ulrik. Projektet kom på vingerne ved hjælp af en ekstern konsulents opfinderevner kombineret med, at Sirius forstod opgaven og overtog sagen. Men det allervigtigste er, at vi på KKV har et godt innovativt mandskab. Stor ros til de to maskinmestre Anders Pedersen og Mads Spannow samt elektriker Morten Burild, som alle viste pionerånd og i høj grad løb projektet i gang.

Teknikken bag

Løsningen baseres på plasma: Luft og strøm. To elektroder skaber flammen, der tænder malede træpiller, der igen tænder støvbrænderen. 

– Vi havde selvfølgelig mange testforsøg undervejs, før det nye tændbrændersystem på bio og plasma var udviklet, fortæller Ulrik. Og det har taget tid: I foråret 2021 startede projektet, og vi var klar med en testopstilling i efteråret 2021, som blev løbende forbedret til vores sommerstop i 2022. Efter vi startede kedlen op igen, er status, at vi har nået vores mål om 20 sikre start uden fejl. Derfor ombygges testbrænderen til en permanent installation, som i øvrigt er pladsbesparende. Prisen for hele projektet er 4,6 millioner. – Oven i hatten er blokkens virkningsgrad forbedret, da man med fuelolien førhen brugte en del energi til at opvarme olien. Det er nu overflødiggjort, slutter Ulrik. 

Tanken indeholder 16-17 tons fuelolie, som naturligvis fjernes miljøforsvarligt inden nedrivning