Glem ikke vandkvaliteten

Er fjernvarmevandets kvalitet problematisk, risikerer man at forkorte systemets levetid

2. februar 2010

VEKS har siden 2004 selv undersøgt vandkvaliteten i dels eget, dels de lokale fjernvarmeselskabers systemer. Alle fjernvarmeselskaber har mulighed for at købe spædevand hos VEKS. Spædevandet produceres på kraftvarmeværkerne.
– Holder man ikke øje med vandkvaliteten, kan det få ærgerlige konsekvenser for ens selskab, men sandelig også for VEKS, understreger Jørgen Eigaard, afdelingsleder - teknik & vedligehold. I varmevekslerne overføres varmen fra VEKS’ vand til fjernvarmeselskabets vand. Er en af parternes vandkvalitet dårlig, forkorter det vekslerens levetid.


Siden 2004 har VEKS selv udført analyser af fjernvarmevandets kvalitet. Her ses montør Peter Eriksen i færd med at behandle en prøve.

Kvartalsmåling
VEKS står som nævnt selv for hvert kvartal at udtage og analysere vandet på begge sider af vekslerne. Vandet bliver fx tjekket for kalk, klorid og fluoridindhold, der i for store mængder kan skabe aflejringer og tæringer, som nedsætter vekslernes ydeevne og levetid. – ”Blokker” veksleren til, kan den jo ikke afgive nok varme, og afkølingen bliver også alt for dårlig, siger montør Peter Eriksen og fortsætter; fanger vi problemer med vandkvaliteten tidligt, kan vi spare alle for større renovering og udskiftning.
Når VEKS har kontrolleret vandet, vil alle fjernvarmeselskaber fremover modtage en direkte mail med resultatet af den seneste måling, uanset om værdierne ligger på et for højt eller et acceptabelt niveau. – Nogle medarbejdere hos de lokale fjernvarmeselskaber reagerer prompte og gør noget ved den dårlige vandkvalitet. Andre lader desværre bare stå til og glemmer det gensidige ansvar, konstaterer Jørgen Eigaard; og nogle gange skal der faktisk ikke så meget til, før man har fået skabt en sund balance i fjernvarmevandet.

Egenkontrol
Nogle af fjernvarmeselskaberne har desuden en god egenkontrol, hvor de fanger problemerne i opløbet. Hvis prøverne eksempelvis viser en lav pH-værdi, kan det være en indikator på, at der trænger vand ind fra den almindelige vandforsyning til det i princippet lukkede fjernvarmesystem. Det kunne fx være en utæt varmtvandsbeholder, som lækker til fjernvarmesystemet.
VEKS vil fremover for det første invitere til tættere dialog med nogle selskaber om problemer med vandkvaliteten. For det andet vil VEKS arrangere en temadag om vandkvalitet, vandbehandling, korrosion etc.