Varmeproblemer i København påvirkede VEKS

Varmeforsyningen i VEKS’ område var ligeledes uregelmæssig søndag den 16. marts

17. marts 2014

Problemerne for fjernvarmeforsyningen i hovedstadsområdet søndag startede med et strømudfald kl. 01.50 på Amagerværket, som derfor ikke kunne levere fjernvarme. For at kompensere for den manglende varmeforsyning fra Amagerværket, startede CTR et spidslastanlæg på Frederiksberg op. I processen opstod en alvorlig teknisk fejl i en pumpe, hvilket medførte, at fjernvarmevandet fossede ud af CTRs ledningsnet. Da CTR og VEKS’ ledningsnet hænger sammen, var konsekvensen, at vandet og dermed også trykket hastigt forlod VEKS’ ledningsnet. Avedøreværket kunne simpelthen ikke nå at fylde nyt vand på nettet i samme takt, som vandet fossede ud.

På Vestegnen startede VEKS derfor en række lokale kedler for at sikre varmeforsyningen. Desværre kan det ikke udelukkes, at også kunder på Vestegnen kortvarigt søndag har fået leveret koldt vand, hvilket VEKS naturligvis beklager. VEKS’ samlede fjernvarmedrift var normaliseret søndag aften.

VEKS har igangsat en nærmere undersøgelse af hændelsesforløbet for at få klarlagt detaljerne og derigennem drage erfaringer for fremadrettet at undgå et lignende scenarie.