Atter ild i kedlen

Næste år vil der igen være to disponible kedler på Køge Kraftvarmeværk

25. september 2012

Efter VEKS’ overtagelse af Køge Kraftvarmeværk dette forår er en lang række projekter blevet sat i søen.
– Det største projekt er ubetinget, at vi skal have sat gang i kedel 7 igen, fortæller driftsleder Ulrik Jørgensen, Køge Kraftvarmeværk. I dag er der kun ild i kedel 8, men udgangspunktet for VEKS’ køb er, at begge kedler skal kunne producere el, proces- og fjernvarme - og samtidig fungere som back up for hinanden. Begge kedler (7 & 8) anvender biomasse som brændsel; træflis, slibestøv, savsmuld etc. Tidens tand har løbende udfaset de oprindelige kedler (1-6).

Lever mere end op til miljøkrav
Den producerede varme fra Køge Kraftvarmeværk vil i takt med, at Køge Fjernvarme udbygges, blive brugt i byens nye fjernvarmenet. Hidtil er varmen udelukkende afsat som procesdamp til Junckers Industrier og Køge Biopillefabrik.
Blok 7 er over sommeren blevet funktionstestet, og kedlen og turbinens tilstand lever mere end op til forventningerne. Dernæst følger en koldtest, hvor eksempelvis alle signaler fra kedel til SRO-anlæg tjekkes. Til sidst venter varmtesten, hvor der er tale om reel produktion. – Men vi vælger samtidig med renoveringen af kedel 7 at erstatte det gamle el-filter med et posefiler, hvilket nedsætter støvemissionen betragteligt, understreger Ulrik Jørgensen. Filteret er fremtidssikret, da det opfylder emissionskrav, som først vil være gældende fra år 2016.

Klar til nye kunder
Kedel 7 kan sættes i drift 1. februar 2013. Herefter vil blok 8 være backup i er par måneder indtil blok 7 forhåbentlig har vist sig stabil. Omkring 1. maj 2013 tages turbinen i blok 8 ud til revision i cirka fem måneder, da den skal ombygges. Herefter vil begge kedler fungere som standby for hinanden. I foråret 2014 skiftes blok 8s kondensator ud med en veksler, så den kan levere fjernvarme.
Blok 8 skulle for længst have været taget ud til revision, som bør ske efter 40.000 timers drift. Eftersom kedel 8 i de seneste tre år har været alene om arbejdet, har den nu rundet 100.000 driftstimer siden den seneste revision. – Syveren bliver derfor en yderst tiltrængt aflastning for otteren, og de to kedler vil supplere hinanden - ikke mindst når vi runder maj næste år, og får fyldt varmt vand i rørene til forsyning af de første kunder hos Køge Fjernvarme, slutter Ulrik Jørgensen.
Budgettet for ombygningen af blok 7 inklusiv udskiftning af filtre er 20 millioner kroner.
Alt imens kedelrenoveringen står på, etableres der desuden vekslerkapacitet og en pumpestation til byens nye fjernvarmesystem.