Måneskinsarbejde på motorvejen

Usædvanligt malerarbejde om natten i Hvidovre

24. september 2019

Velvilje, udpræget koordination og samarbejde viste sig afgørende for at få malet en rørbro.
Ikke kun logistik og teknik har været udfordringen i forbindelse med vedligeholdelsen af VEKS’ 75 meter lange dobbelte rørbro over motorvejen ved Avedøre Holme. 
– Det var faktisk svært og tidskrævende at finde en entreprenør, som ville påtage sig opgaven, siger Allan Nielsen, projektkoordinator - ledningsanlæg.  

Trafikal udfordring

Rørbroen er senest blevet malet for cirka 20 år siden, og udseendet og rørenes tilstand er i dag præget af periodens vind og vejr. Skaderne på den fritliggende bro ligner stenslag, men er forårsaget af UV-stråler, hagl, regn samt fuglelort, som er stærkt syreholdigt!
Rørbroen krydser motorvejen på en meget trafikeret strækning, så der er uhyre snævre rammer for, hvornår man delvist må afspærre trafikken. Løsningen blev, at reparations- og malerarbejdet alene udføres fra kl. 20.00 til kl. 05.30 ved hjælp af flere lastbiler med lifte samt lysmaster, generatorer og en højtryks-
damprenser. 
– Vi gik i gang med vedligeholdelsesarbejdet mandag den 9. september, men vi stopper på halvvejen, fortæller Allan Nielsen. Det samlede arbejde er opdelt i 15 etaper. 
– Vi venter til 2020 med den sidste halvdel af rørbroen, fordi efteråret for alvor har meldt sin ankomst med fugt og regn, konstaterer Allan Nielsen. Fugtigt vejr sætter simpelthen en stopper for reparation og malerarbejde. 

Vedligeholdelsen af hver eneste meter af det to gange 75 meter lange rør omfatter slibning og rengøring, reparation med zink-primer, grunder og endelig en gang topcoat i form af en industrimaling - naturligvis i VEKS-blå.