Hvad graver de efter?

VEKS renoverer overvågningstråde og muffer på flere strækninger af det 132 km lange transmissionssystem

3. februar 2021
De delvist eroderede overvågningstråde bliver udskiftet med special-udviklet boreudstyr, der over 16 meter fra muffe til muffe udskifter trådene.

På Avedøre Holme eller i Rødovre har forbipasserende formentlig bemærket en række opgravninger. Kigger man dybt i hullerne, ses dele af VEKS’ transmissionsledninger, som renoveres ved at udskifte muffer og reetablere defekte overvågningstråde. Alt sammen for at sikre fjernvarmeforsyningen til VEKS’ kunder.

Flere typer overvågning 

Alle VEKS’ transmissionsrør (frem og retur) har installeret overvågningssystemer via alarmtråde og detektorer: Overvågningssystemerne kontrollerer transmissionssystemet og registrerer - live - omgående afvigelser såsom, rørbrud, indtrængende vand og alarmtråds-brud. Ved detektering sendes der straks besked videre til driftscentralen.
– Overvågning af vores rør er et varselssystem, som gør at vi har mulighed for at reagere rettidigt på en opstået og udviklende skade. Herved kan vi undgå dyre opgravninger og driftsstop, fortæller Kim Gravill, VEKS’ ledningskoordinator. 
På flere strækninger er overvågningstrådene - der ligger inde i isoleringsskummet rundt om stålrørene - korroderet. Men tro ikke, at vi har mistet kontrollen, fastslår Kim Gravill. 
Indtil trådene er reetableret, benytter vi manuel overvågning, hvor måleteknikere via VEKS’ lækage-bokse gennemmåler systemerne. Dette planmæssige arbejde kan registrere fejl, som indsamles, analyseres, vurderes og verificeres på stedet. 

Specialfremstillet boremaskine

Derudover overflyver vi vores system med droner, som via termografering kan opdage usædvanligt varme områder - fx fra en mindre lækage. Overflyvningen giver os et godt værktøj til at vurdere om rørsystemet på strækninger med korroderede tråde er i god stand og uden skader.
De delvist eroderede alarmtrådene bliver udskiftet med special-udviklet boreudstyr, der over 16 meter fra muffe til muffe udskifter trådene. 
Boreriggen sørger rent praktisk for at bore nye små tunneller gennem skummet. Når boret trækkes ud, trækker man samtidig fire tråde ind i hvert rør. To af disse alarmtråde er blanke u-isolerede kobbertråde, der fungerer som fugt-detektorer i hele rørets længde. Man reetablerer de tidligere tråde, og dermed den oprindelige komplette alarmovervågning. De to andre nye ekstratråde er isolerede i røret men u-isolerede i muffen, hvor de derfor fungerer som supplerende detektorer. 
– Vi har i øvrigt indført at udarbejde målerapporter, der for hver 6. opgravning giver et øjebliksbillede af systemets tilstand. Der er ingen slemme overraskelser - tværtom er konklusionen, at vores system ligger tørt og godt uden skader, siger Kim Gravill. 

Sikkert arbejdsmiljø

For hver 16. meter er VEKS’ rør sammensat med muffer. Fire til fem opgravninger står åbne ad gangen og bliver efter renovering naturligvis løbende dækket. Processen er, at man først demonterer de eksisterende muffer, derefter bores de nye alarmtråde ind gennem isoleringsskummet og til sidst monterer ma nye muffer.
Som noget nyt anvender man i dag præfabrikerede gravekasser i dimensionen 5 x 5 x ½ m med tilhørende standard-spuns. De nye kasser giver et godt og sikkert arbejdsmiljø samtidig med, at man sikrer montagen. Der er fast tilknyttet op til seks medarbejdere fra eksterne entreprenører.

Tidsplan

Alt foregår efter en nøje tilrettelagt tidsplan. Kadencen går en anelse ned om vinteren - en lang og hård frostperiode kan forsinke eller stoppe fremdriften. Projekterne bliver naturligvis også lukket ned i ferie-perioder. 

Hvor arbejder I pt?
Strækningen fra Avedøreværket til Brøndby Strand. Der er nu reetableret alarmer og 180 muffer (i 90 huller, da der er to VEKS-rør i hvert hul!) over 1,4 km, hvilket svarer til 1/3 af strækningen. Vi er færdige senest i 2022, fastslår Kim Gravill.

Rødovrevej: Vestforbrænding – Rødovre Centrum: Her mangler 1 km af projektet, der løber over i alt 5,3 km. Projektet forventes færdiggjort i år. 

Næste projekt bliver fra Rødovre Centrum til Bybjerget. – På denne 1,2 km strækning arbejder vi med flere scenarier, for måske giver det mening at udskifte hele rørsystemet? spørger Kim Gravill. Der er mange underføringer under veje, hvilket nogle steder gør udskiftning af muffer og alarmtråde meget kompleks. Andre steder løber VEKS’ rør i grønne arealer, hvor en fuld opgravning ikke ville volde gener af betydning. Vi analyserer pt, samlet økonomi, sikkerhed, bedre isolering, mindre varmetab, levetids-forlængelsen mv., men vi har ikke truffet beslutningen endnu, slutter Kim Gravil.