Målerparken udskiftes

Alle kunder hos Mosede Fjernvarmeværk får skiftet målere, som kan fjernaflæses. Projektet har kørt efter en snor!

19. oktober 2023
Målerudskiftning
Et link IQ-modul monteres i en ny måler.

Årsagen til målerudskiftningen er et lovkrav om, at alle forbrugere inden 2027 skal have en måler, som kan fjernaflæses af deres forsyningsselskab. Ifølge den kommende lov skal fjernvarmeselskabet kommunikere til samtlige kunder på månedsbasis om deres forbrug af varme.

– Men hvorfor vente, spørger Jan Toudal, bestyrelsesformand for Mosede Fjernvarmeværk, der stort set ikke har forbehold, når han beskriver processen med at få skiftet hele målerparken. 

Bestyrelsen indhentede tre tilbud i foråret, og selve udskiftningen af de 197 målere startede midt i september. Det forventes afsluttet i løbet af en måned. – Det hele er gået hurtigere, end vi havde forventet. Alle samarbejdspartnere har formået at løfte i flok, konstaterer Jan Toudal. Projektet kører virkelig snorlige!

Forarbejde

Planlægning er ofte en vigtig forudsætning for vellykket arbejde, hvilket også gjorde sig gældende i udskiftningen af målerne. I forprojektet satte man parterne sammen om at skifte Toudals måler. – Mit anlæg kom til at fungere som ”læringsanlæg”, hvor en konsulent fra Kamstrup instruerede de involverede medarbejdere hos Jesper Hansen VVS og VEKS Distribution, husker Jan Toudal. 

Kontakt, planlægning og selve målerudskiftningen (af max en times varighed) hos den enkelte kunde er forløbet gnidningsfrit - der udestår kun ganske få udskiftninger. – Vi har i øvrigt alene fået positive reaktioner fra vores andelshavere, der føler sig godt informeret på forhånd, siger Jan Toudal.

Link IQ-modul monteres

Driftsleder Per Lundberg, VEKS Distribution monterer et link IQ-modul i den nye måler på varmecentralen på SFO ved Mosede skole. IQ-modulet kommunikerer med antennen på toppen at Greve Fjernvarmes skorsten.

 

 

 

Præcise data

– Med den nye automatiserede måleraflæsning slipper vores kunder for bøvlet med selv at tjekke deres måler og indrapportere data, konstaterer Jan Toudal. Samtidig kan de lettere følge med i deres forbrug og historiske data via deres login på hjemmesiden for Mosede Fjernvarmeværk.  

Hos VEKS Distribution er man nu i gang med at oprette de nye fjernaflæste målere i regnskabssystemet FOF og i READY, som er en IT-platform for opsamling af målerdata. 
Med den nye målerpark bliver administration og faktureringsproces langt mere enkel og præcis uden risiko for fejlaflæsning.

Bump på vejen?

I forbindelse med målerudskiftningen har man konstateret, at mange af fjernvarmeværkets ventiler er groet fast. Er en ventil utæt, udskiftes den naturligvis straks - andre ventiler vil snarest blive fornyet.
Målerudskiftningen er næsten færdig. – Projektet har kørt fuldstændig efter planen, og kommunikationen mellem alle involverede parter har været gavnlig og effektiv, slutter Jan Toudal. 

Yderligere information: Bestyrelsesformand Jan Toudal Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a: toudal@mail.dk