Højere beskyttelse og sikkerhed

Hardwaren til SRO-anlæg i VEKS’ driftscentral er netop blevet opgraderet - ikke mindst af sikkerhedshensyn

14. juni 2023
VEKS' driftscentral, driftsmestre på vagt: Jonathan Egebøl og Peder Ekelin - teamleder Benjamin Adamsen i baggrunden
Driftsmestrene Peder Ekelin og Jonathan Egebøl med Benjamin Adamsen i baggrunden

Hvorfor skifte?
Flere faktorer spillede ind ift. at opgradere den vitale hardware i driftscentralen - Power5-serverne.

– Vores hardware-serviceaftale på Power5 udløb den 1. juli 2023, og Fujitsu kunne ikke forlænge aftalen, fortæller Philip Stoppert, IT-teamleder. Han påpeger, at der ikke var krav om at udbyde opgaven, da der er tale om en opgradering og ikke en udskiftning. 

Sikkerhed i højsædet

Ud over den manglende hardware-serviceaftale var der flere sikkerhedsforhold, som pressede sig på. Kravet til det opgraderede udstyr var derfor at opnå forbedret sikkerhed - på flere niveauer: 

  1. Med de nye Power5-servere kan man på det operative systemniveau anvende den seneste win-dows-version, hvilket er mere sikkert. Dette skift kunne ikke ske på de ”gamle” Power5-servere. 
  2. FAM (File Alteration Monitor): Med de nye servere scanner systemet om filer ændres – fx i tilfæl-de af at en hacker bryder ind. Hvis det sker, udløses der en alarm i systemet. 
  3. Foruden de nye servere har VEKS installeret en ”Sleeping Server”. Den er en fuldstændig klon af Power5, men er en adskilt – og slukket - enhed. Eftersom serveren er slukket/sleeping, kan hackere ikke angribe den. VEKS’ ”Sleeping Server” står dermed klar i tilfælde af en krise.
  4. VEKS har igen en ny og sikker hardware-serviceordning. 

Processen

VEKS underskrev totalkontrakten vedr. ansvar og risiko med Siemens Danmark i sommeren 2022. 

– Vi løb ind i en ikke uventet forsinkelse på henved et halvt år. Ligesom alverdens andre virksomheder strandede vores projekt også pga. manglende chips, fortæller Philip. Men så snart Siemens modtog hardwaren fra HP kunne de begynde at bygge systemet. FAT-testen (Factory Acceptance Test) blev gen-nemført med tre involverede VEKS-medarbejdere den 23. februar. Alt hvad der kunne testes på fabrik-ken i Zürich, bestod prøven.

I april blev det nye system implementeret i VEKS’ driftscentral. – VEKS har i en periode valgt at køre med to parallelle systemer, dels for at processen var smidig og hurtig proces, dels for at overdrage en betryggende løsning for operatørerne: nemlig VEKS’ driftsmestre. Det skete dog kun sjældent og kun i starten, at driftsmestrene ”gik om på den anden side” til det gamle system, bemærker Philip.

Klar opgavedeling

Gruppen bag Power5-opgraderingsprojektet er sammensat af VEKS’ medarbejdere ud fra forskellige kompetencer og funktioner. Philip har haft ansvaret for selve infrastrukturen, Odd Bruusgaard - teknisk IT, VEKS - har konfigureret systemet, og teamleder Benjamin Adamsen har i hele processen haft fokus på og repræsenteret brugerne - driftsmestrene i hans team. De skulle gerne være glade og tilfredse med det nye anlæg. 

Der er ikke undervejs - eller efter systemet er implementeret - dukket overraskelser op, og der udestår kun problemer og fejl i småtingsafdelingen. Den igangværende SAT-test (Site Acceptance Test) forventes derfor afsluttet inden udgangen af juni.