Afledte effekter

Varmelageret ændrer forsyningssituationen i Høje Taastrup

7. januar 2021
VEKS’ montører i fuld gang med at sætte mobilveksleren i funktion på Lervangen vekslerstation

Før en så stor enhed som VEKS og Høje Taastrup Fjernvarmes nye varmelager på 70.000 m3 varmt vand kan tages i drift, kræver det strategiske ændringer i den samlede varmeforsyning. 

Lervangen

Generelt vil afladningen af varmen fra varmelageret altid ske til Høje Taastrup Fjernvarmes eget net. Typisk vil Høje Taastrup Fjernvarmes samlede forbrug være under 30 MW i sommerhalvåret; et behov som varmelageret kan dække. 

Lervangen vekslerstation er pt under opførsel og er bygget som forbindelsesled til varmelageret, og vil ifølge planen være klar til prøvedrift medio april. 
For at udnytte energien mest optimalt har man strategisk valgt fremover at kunne lukke flertallet af HTF’ andre lokale vekslere ned, når damlageret aflades via Lervangen vekslerstation. Området forsynes ellers via de relativt nye vekslerstationer Lindebo og Kragehave samt vekslerne ved Mølleholmen, City 2. 
Vekslercentralen ved City2 er - som et nødvendigt led i strategien for damlagerets drift - blevet ombygget til loddede vekslere i 2020. Det gør centralen robust ift. de hyppige nedlukninger, der nu vil opstå på grund af damlagerets drift. I 2021 vil Mølleholmen vekslercentral blive ombygget på samme vis, således at alle nævnte centraler kan lukkes helt ned, og derved klare de nye driftsmønstre, når damlageret er klar til drift. 

Mobilveksleren 

Inden Lervangen vekslerstation er færdigetableret, står VEKS’ mobilveksler for forsyningen.

Mobilveksleren har en kapacitet på op til 10 MW. Mobilvekslerens funktion var oprindeligt alene tænkt som substitut, når VEKS ombyggede og reviderede centraler om sommeren. Men her var en ny anledning til at rulle den mobile enhed ind i varmeforsyningen - også om vinteren. Høje Taastrup Fjernvarme havde nemlig interne hydrauliske udfordringer i perioder med spidsbelastning. Man kan nu erstatte lokal spidslast med mobilveksleren, hvor den hjælper med at forsyne Høje Taastrup Fjernvarmes nordlige net. Dermed spares hele fællesskabet for dyr spidslast
Endelig fungerer mobilveksleren også som styresystem for vandpåfyldningen af varmelageret. Der bliver fyldt 25 m3 vand i timen på varmelageret, hvilket overvåges af driftsmestrene i hovedsædet på Roskildevej. Online data bruges til blandt andet afregning fra vandpåfyldningen. 
Lagerets kolossale størrelse (70.000 m3) betyder, at det vil tage cirka fem måneder, før det er fyldt op.