Risø spids- og reservelastcentral

Nyt anlægsprojekt startet i forsommeren 2016

15. juni 2016
Illustration: JUUL | FROST
By-, Bygnings- og Landskabsarkitekter

VEKS er for nylig gået i gang med at bygge en ny spids- og reservelastcentral ved forskningscenteret DTU Risø Campus. I første omgang opføres én kedel på 12 MJ/s, men centralen er forberedt til senere udbygning med yderligere to kedler - til i alt 36 MJ/s.

VEKS’ overordnede forsyningsstrategi bliver løbende vurderet med henblik på, om der er behov for ekstra kapacitet. At der netop bliver bygget ved Risø skyldes, at det er hensigtsmæssigt at placere en spids- og reservelastcentral ”for enden af” ledningen. Den kan både forsyne VEKS’ transmissionssystem og den lokale fjernvarmeudbygning fra Marbjerg til Risø.

Dertil kommer, at den nye central er en fremtidssikring ift. en række lokale udbygninger ved Himmelev og tilkobling af Risø, herunder den planlagte cleantech-forskerpark Risø Park og evt. senere fjernvarmeudvidelse længere mod nord mod Jyllinge.

Fjernvarmecentralen vil være opført i foråret 2017.