Vidtrækkende sprængning

VEKS-bygninger måtte sikres, da to højhuse i Rødovre blev sprængt bort

14. maj 2012

Under stor mediebevågenhed blev to højhuse i Rødovre ”Agerkær” og ”Ruskær” den 13. maj ved middagstid fjernet ved sprængning - i øvrigt som de første i landet. Og det berørte ikke kun beboere og institutioner i området. Inden for sikkerhedszonen befinder der sig også tre VEKS-bygninger; en vekslerstation og et afgreningsbygværk i umiddelbar nærhed af Ruskær samt Rødovre Pumpestation cirka 50 meter fra Agerkær.

Konsekvenser for VEKS
Tre medarbejdere fra VEKS var derfor indkaldt ekstraordinært, da man måtte træffe en række forholdsregler. VEKS’ system skulle være afspærret, hvis uheldet skulle være ude og en af bygningerne blive alvorlig ”ramt” i forbindelse med sprængningen Som nævnt ligger pumpestationen kun 50 meter fra det ene højhus…


Afskærmning af indsugningen til ventilationsanlægget

Derfor blev Rødovre Pumpestation allerede lørdag aften afspærret og pumperne lukket. Det betød blandt andet, at VEKS og CTR i cirka ¾ døgn ikke kunne udveksle varme via forbindelsen ved Damhussøen.
Søndag mødte VEKS-medarbejderne før kl. 7 i Rødovre for blandt andet at lukke for ventilationsanlæggene, så man derefter kunne forsegle ventilationskanaler for at undgå de kæmpe mængder støv, som efter sprængningen ville indhylle hele området.


Ventilationsriste forsegles for indtrængende støv

Om morgenen blev varmen lukket til vekslerstationen Agerkær Vest. Ud over nærkontakt til VEKS’ døgnbemandede driftscentral skulle driften også koordineres med de to hovedproducenter på Amagerværket og Avedøreværket.

Hus forbi
Sprængningen forløb - som det vist er de fleste bekendt - lige efter bogen, og VEKS’ bygninger gik også som planlagt hus forbi. Klokken 14 var forseglinger og afspærringer fjernet og det varme vand kunne igen passere gennem Rødovre Pumpestation og kunderne forsynes fra vekslerstationen Agerkær Vest. VEKS bliver økonomisk kompenseret for de udgifter sprængningerne medførte.


Døre plomberes og sikkerhedszonen blev forladt