Til mindst gene

Et stort fjernvarmearbejde afspærrede kun kortvarigt en trafikeret rundkørsel på Avedøre Holme

20. april 2022
VEKS renoverer alarmtråde og muffer

VEKS har netop gennemført et større vedligeholdelsesarbejde, hvor dels muffer (rørsamlinger) dels alarmtråde blev renoveret. Rørene transporterer fjernvarme fra Avedøreværket til VEKS’ forsyningsområde, der strækker sig fra Køge til Hvidovre ud til Roskilde.

Mindre trafik i påskedagene 

Eftersom VEKS’ transmissionsrør nogle steder er anlagt i vejareal, kan vedligeholdelsesarbejde påvirke trafikken.  – Men vi tilrettelægger altid arbejdet således, at trafikken bliver generet mindst muligt, fortæller Kim Gravill, VEKS' ledningskoordinator. 

I påskedagene blev en af Danmarks mest trafikerede rundkørsler delvist afspærret. Umiddelbart syd for Amagermotorvejen ligger omtalte rundkørsel, der forbinder Avedøre Havnevej, Stamholmen og Industriholmen. Fra fredag den 8. april om aftenen startede den delvise afspærring, der allerede kunne ophæves torsdag den 21. april ved middagstid. 

Mikado

– Alt gik efter planen. Vi nåede i påskedagene både at grave samt udskifte muffer og alarmsystem. Asfaltarbejdet var afsluttet onsdag den 20. april. Alle kræfter blev sat ind for at komme af vejen, så hurtigt det er forsvarligt muligt, bemærker Kim Gravill. 

Der opstod ikke uforudsete udfordringer undervejs - i form af fx andre rør og ledninger. 

Hvidovre Kommune havde tilladt, at afspærringen må strække sig over fem uger, hvilket altså slet ikke blev nødvendigt.