Strøm under påvirkning

Specialdesignet udstyr fik løst problemet med upålidelige detektering af fejl på alarmsystemet

26. april 2023
Mufferenovering: Transmissionsingeniør Kim Gravill
Kim Gravill på opgave i forbindelse med mufferenovering

Når VEKS renoverer muffer er det samtidig anledning til at udskifte alarmtråde og -bokse for at sikre overvågning af transmissionssystemet. Men på flere strækninger skete det stik modsatte: Målingerne på alarmsystemet var flere stede ustabile - andre steder sendte systemet slet ingen alarmer. – Vi var nærmest sat skakmat. Vi kunne jo ikke stole på det nye system, fortæller transmissions-ingeniør Kim Gravill. 

Detektorernes opgave er at varsle om enten fugt i isoleringen eller en knækket tråd i alarmsystemet. Valide målinger er altafgørende for at finde fejl, så VEKS rettidigt kan finde og udbedre fejl, der ellers risikerer at vokse i omfang og dermed pris. 

Forvirring

Det var ikke et nyt fænomen, som var årsag til miseren. I nærheden af VEKS’ stålrør er der - på nogle strækninger - elkabler med op til 400 kV-spænding. Disse kraftige kabler inducerer spænding, som påvirker VEKS’ stålrør - og dermed alarmsystemet. – Kort sagt forvirrer den inducerede spænding vores detektorer og sender fejlalarmer til vores driftscentral, konstaterer Kim. 
VEKS’ samarbejdspartner i forhold til at eliminere fejlalarmer er Cloudfors, hvis el-ingeniører og måleteknikere har udviklet en særlig detektor, der udover at måle og finde (detektere) fejl også formår at bort-filtrere den udefrakommende, inducerende spænding. 

I de seneste uger har øvelsen været at fremprovokere fejl for at tjekke, om alarmsystemet virker. Man kan dels afbryde forbindelsen i udvalgte alarmskabe, dels kan man anvende en saltvandsopløsning for at tjekke om fugten bliver målt, og meldt til VEKS’ driftscentral. Testen gennemføres af VEKS’ måletekniker Brian Noachsen, som sætter spænding på en udvalgt strækning op til seks kilometer. GIS giver sammen med analyser/beregninger fra alarmskabene en nøjagtig angivelse af, hvor fejlen ligger præcist. Testresultaterne har hidtil udelukkende været positive. 

Hvis der optræder en alarm, sendes den til to modtagere. For det første får driftscentralen meldingen: Fejl eller ikke-fejl. For det andet indløber den i en database med en mere nøjagtig angivelse af fejlens omfang og udvikling. – Det giver Brian og hans bagland mulighed for at analysere og vurdere, hvorvidt fejlen skal udbredes akut eller fx planlægges med en anden vedligeholdelsesopgave, slutter Kim. 

VEKS får leveret de første detektorer til montering i juni-juli 2023.