Vand i transmissionssystemet

Meget gik forud for, at VEKS kunne levere fjernvarme til de første kunder den 1. oktober 1987

30. september 2022
Udsnit af daværende kommunikationslinjer

Den 1. oktober 2022 er det 35 år siden, at første etape af VEKS’ transmissionssystem blev sat i drift. Avedøreværkets blok 1 var endnu ikke færdigt, så al VEKS’ fjernvarme kom fra CTR via Damhussøen og Vestforbrænding i Glostrup. Første etape af systemet forsynede derfor fra pumpestationerne i Rødovre (knudepunkt) og Albertslund kunderne videre vestpå ud til City 2.

To VEKS-medarbejdere, der har været med på hele rejsen, husker episoder fra idriftsættelsen, der set med moderne briller kan synes ret pudsige.

Travesko

Hele systemet blev helt bogstavelig travet igennem - blandt andet af montør Jan Jensen, VEKS og Philip Stoppert, teamleder, VEKS’ IT.

– Vi gik dog hver vores ruter, husker Jan: Skulle man fylde vand på systemet, måtte man se det hele oppefra. Altså trave systemet igennem, selvom de fleste fjernvarmetransmissionsrør var dækket med jord, mens andre opgravninger dog stod åbne. 

Jan var dengang ansat som montør hos DanThor Tubotech. Tubotech havde blandt andet ansvaret for at fylde vand på systemet - gradvist. – Men på min første arbejdsdag den 1. august 1987 som ekstern montør var vandet udenom rørene… VEKS’ station Røde Vejrmølle var druknet i et skybrud, da ikke alle dræn og brønde var helt færdigetablerede. 

Philip startede hos VEKS 1. maj 1987, og opgaven bestod i første omgang primært i at konfigurere SRO-systemet. Der blev dog også tid til frisk luft i arbejdstiden, da han sammen med daværende kollega Henrik Hansen travede systemet igennem fra Rødovre Pumpestation til Vestforbrænding. Eftersom man endnu ikke havde nogen form for alarmovervågning, skulle man også jævnligt ”rundere” alle VEKS’ stationer med dræn-, pumpe- og udluftningsbrønde. Der kunne være risiko for oversvømmelse. 

Travle vagter

– Selvom en såkaldt gris havde været igennem rørene, fangede filtrene ved pumperne en del objekter. Vi fandt blandt andet en vejarbejdslygte, sikkerhedshjelm, landmålerpinde – sågar brosten, der jo kunne flække filteret og dermed ødelægge pumpen, siger Jan. 

Philip havde også sine udfordringer med teknologien. – Det skete ofte, at modem frøs - altså gik i baglås. Der var ingen anden udvej end at tage ud på stationen og resette undercentralen, som både styrede stationen og sendte signaler til driftscentralen. Når man havde rådighedsvagt, kørte man hele tiden. Der var virkelig meget manuelt arbejde, hvor man skulle medbringe kolossale mængder udstyr og reservedele. 

Havde I ro i maven? Ja, med KV Vests 169 rådgivere eller deromkring var der vel styr på projektet, slutter Jan og Philip samstemmende.


Det daværende kommunikations-flow - fra ”VEKS’ Projektstatus, september 1987”