Rekordmange kunne holde varmen

VEKS har slået flere rekorder i løbet af februars mange døgn i dybfryseren

18. februar 2021
Et varmesalg på over 700 MJ/s blev det nye ”normal”

Fredag den 12. februar 2021 havde VEKS et rekordstort varmesalg på over 750 MJ/s i tidsrummet 6.30 til 8.30. I timen derefter lå varmesalget stadig højt med over 700 MJ/s - og peakede på 762 MJ/s. Det faldt naturligt nok sammen med, at den 12. februar var den koldeste nat (i år) med -11,4°C registreret på VEKS’ temperaturmåler på Hedehusene Pumpe-Vekslerstation. 

– Det var jo en rasende kold nat, hvor jeg hen på natten fik lidt af en mavepuster med et delvist udfald af pumper på Avedøreværket, fortæller driftsmester Steen Cloos, der havde nattevagten. I forvejen kørte jeg noget spidslast, men måtte pludselig have gang i langt flere kedler og kørte effekten op i nærheden af 150 MJ/s.– En stille og rolig vagt blev pludselig travl, fordi man skal bygge det hele op igen. Derfor er det jo en fordel at have prøvet noget lignende før. Man kan jo nogle cowboytricks! Der var formentlig ingen slutkunder, der savnede varme. Da jeg gik hjem, tænkte jeg: Jeg gjorde det - og satte faktisk ny varmesalgsrekord, konstaterer Steen Cloos. 


Det VAR koldt den 12. februar 2021.

Den hidtidige rekord i varmesalg har tangeret 700-710 MJ/s. – Det var vist 8-10 år siden, hvor jeg også havde vagten, hvor vi slog rekorden, husker Steen Cloos, men dengang var det vist koldere end fredag den 12. februar. I den seneste døgnfrostperiode blev den gamle rekord næsten dagligt overgået, da VEKS har solgt over 700 MJ/s - primært i morgenspidsbelastningen. 

Pumpeudfald

VEKS mærkede i øvrigt den 9. februar et totalt pumpeudfald på Avedøreværket. Det medførte dog kun, at VEKS mistede trykhold i otte minutter, hvilket ikke havde mærkbare konsekvenser for varmeleveringen - i og med, at det var så kort en periode. Dele af København og Frederiksberg havde dog ingen varme nogle timer som konsekvens af Avedøreværkets pumpeudfald. CTR mistede med ét leveringen fra Avedøreværket/VEKS over pumpestationen ved Damhussøen.
Baggrunden var, at et enkelt pumpesæt på Avedøreværket faldt ud og trak de øvrige pumper med ned, da den fejlede. Pumpen blev taget helt ud den 12. februar for ikke at medføre et større havari i nettet. Man ville ikke risikere stresspåvirkninger, som kan forekomme, når man mister holdetrykket samtidig med, at systemet kører for fuld knald. De store udsving kan give skader på både rør og vekslere og endvidere medføre forsyningsproblemer for CTR.

Reparationen af pumpen på Avedøreværket reducerede mængden af varme til VEKS i weekenden den 13.-14. februar - hvorfor VEKS har været nødsaget til at supplere med spidslast. Pumperne er nu udbedret og driftssituationen normaliseret. Temperaturen er jo desuden steget betragteligt til et mere normalt niveau for årstiden.