Løft med omtanke

En klassisk vedligeholdelsesopgave af VEKS’ transmissionssystem involverede mange forskellige kompetencer

23. maj 2022
Løftegrej hæver hele pumpefundamentet, så de gamle mafundplader kan erstattes med nye.

Flere komponenter stod foran udskiftning på en af VEKS’ større stationer, Albertslund Pumpe- og Vekslerstation. Motorerne, der driver de fire pumper skulle fornyes fra tidligere modeller på jævnstrøm til nye vekselstrømsmotorer. – Vi sparer energi med de nye motorer, som også er mindre vedligeholdelseskræ-vende, forklarer projektleder Ibrahim Osman. Opgaven som helhed inkluderer en række fagområder såsom el, ventilation, smedearbejde, betonarbejde mv. 

– Selve vedligeholdelses-processen er også mindre belastende for VEKS’ montører. Skadeligt kulstøv fra jævnlig udskiftning af kulblokke er nu helt forduftet med de nye motorer på vekselstrøm, supplerer Torben Lang, QHSE-konsulent inden for arbejdsmiljø. 

Specialingeniør Arne Kamp (bagerst) blev indhentet som ekspertbistand for at udregne hvor langt bælgen
i kompensatorerne kan strækkes ift. løft, vægtbelastning, mm. Forrest til venstre Lars Bertelsen og Ibrahim Osman til højre

Max 20 mm

– Samtidig med at vi installerer de fire nye motorer, moderniserer vi også andre enheder i bygningen, fortæller Lars Bertelsen, som er medtilrettelægger og fører tilsyn med opgaven. 
Til at reducere vibrationer og dermed støj anvender man Mafund-plader (gummiplader), der placeres i lag medstålplader – og ligger mellem pumpefundamentet og gulvet. Gummi er et forgængeligt materiale, og de gamle plader var præget af slid fra over 30 års svingninger fra de store pumper og motorer.

– Vi løfter hele det tunge pumpefundament - der sammen med motor, pumpe mv. vejer over 12 tons - for at udskifte pladerne, men vi har alt i alt kun 20 mm frirum til løftet, bemærker Ibrahim. 
I hver sin ende af pumpefundamentet er der placeret kompensatorer, hvis formål også er at optage vibrationerne, så de ikke overføres til bygningen og beskytter rørsystemet. Bælgen i kompensatorerne har en vis styrke, som løftet på 20 mm ikke må udfordre.

De forskellige vibrationshæmmende foranstaltninger reducerer også støjforureningen, der dels generer medarbejdere i bygningen dels beboerne i de nærliggende boliger - som i øvrigt slet ikke eksisterede, da VEKS opførte stationen for 30 år siden. 

 Kompensatoren bliver nøje overvåget under løftet