VEKS

Organisation

VEKS' bestyrelse

22 lokalpolitikere fra Vestegnen er repræsenteret i VEKS' bestyrelse

Læs mere

VEKS' organisation

Organisationsdiagram samt direktion og ledelse - se også medarbejderoversigten i højre spalte

Læs mere

VEKS' embedsmandsudvalg

Embedsmandsudvalget består af kommunale embedsmænd

Læs mere

VEKS' kundeforum

VEKS' kundeforum består af repræsentanter fra de lokale fjernvarmeselskaber på Vestegnen

Læs mere

Praktik i VEKS

VEKS tilbyder praktikplads til skoleelever

Læs mere