Kommentar; ARGO overlever, men vi mangler afklaring

Uvist hvad der vil ske i affaldssektoren efter Energistyrelsens afvisning af ”lukkeplanen”

16. februar 2021
Affaldsenergianlægget ARGO i Roskilde

Umiddelbart før jul kom rapporten fra Kommunernes Landsforening (KL), der udpegede de affaldsfor-brændingsanlæg, der skulle lukke inden 2030. Rapporten var et resultat af den politiske aftale fra sommeren 2021 om reduktion af affaldskapaciteten med 30% i 2030.

Blandt de anlæg, der var anbefalet lukket, var ARGO i Roskilde, der leverer omkring 35% af VEKS’ varmebehov.
Den 12. februar 2021 forkastede Energistyrelsen ”lukkelisten” fra KL.

Offentlig eller privat

Men at ”lukkelisten” er skrottet, betyder ikke at alt forbliver som i dag! Tværtimod kan fredagens be-slutning udløse en udvikling på affaldsområdet, som mange kommunalpolitikere på tværs af parti-skel er stærkt imod.

Det skyldes måden, man i juni 2020 på Christiansborg udformede den politiske aftale, som udløste KLs "lukkeliste":

  • Især fra borgerligt hold var der været en stort fokus på at benytte anledningen til at privatisere affaldsbehandlingen.
  • Venstrefløjen så hellere, at opgaven fortsat blev løst i offentligt regi.

Kompromiset blev i aftaleteksten en to trins-raket:

  • KL fik mulighed for selv at anvise, hvordan kapaciteten kunne tilpasses ved at pege på, hvilke anlæg der burde nedlægges - ”lukkelisten”.
  • Kunne myndighederne ikke godkende en sådan liste, ville konsekvensen være, at der automa-tisk ville ske en delvis liberalisering og konkurrenceudsættelse af affaldssektoren.

På Christiansborg signalerer venstrefløjen nu, at alle muligheder for at fastholde affaldsforbrændingen i kommunalt regi ikke er udtømt.
Fra de borgerlige partier lyder det omvendt, at aftalens ordlyd må følges, så der nu automatisk sættes gang i en liberalisering.

Manden for bordenden, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), har endnu ikke ytret sig.

I VEKS er vi glade for, at ”lukkelisten” nu er historie, og vi regner med i de kommende mange år at få dækket en væsentlig del af vort varmebehov med leverancer fra ARGO.