CO2 er CO2 eller…

Kommentar: CO2 betragtes forskelligt - afhængig af sin flydende eller faste form

8. juli 2021

Fangst og lagring af CO2 er udset til at spille en nøglerolle i vores bestræbelser på at nedbringe Danmarks og resten af verdens udledning af drivhusgasser.

Vi har i Danmark fire muligheder for at lagre CO2 i henholdsvis:

  • udtjente oliefelter i Nordsøen
  • kystnære lagre
  • underjordiske lagre på land
  • lagre i udlandet.

Umiddelbart er der imidlertid kun to realistiske muligheder for at lagre CO2 frem til 2025, hvilket er eksport til lagre i udlandet eller den mest oplagte at drage nytte af udtjente oliefelter i Nordsøen. Potentialet i oliefelterne i Nordsøen er enormt, da felterne formentligt kan rumme mere end 500 gange Danmarks årlige CO2-udledning.

Import af CO2

Det er derfor ganske positivt, at den danske regering nu er klar til at tillade import af CO2 fra andre lande for at lagre den - sandsynligvis i Nordsøens bund.
Vi kan i Danmark udnytte den infrastruktur, vi allerede har i Nordsøen i form af udtjente olieboringer og stille kapaciteten til rådighed for andre landes deponering af CO2 - naturligvis mod betaling.
Behovet for CO2-reduktion er jo ikke alene et nationalt anliggende, men en opgave vi skal løse på tværs af landegrænser - forudsat at det sker økonomisk forsvarligt.
Så langt, så godt. Det er en rigtig fornuftig tankegang, at vi i fællesskab løser en grænseoverskridende klimaudfordring.

Import af CO2 fra affald

Men hvorfor ønsker regeringen så samtidig at reducere importen af affald? Det er jo blot CO2 i en anden form, end den CO2 vi vil importere i flydende form med skib?
Vi har i Danmark en række affaldsenergianlæg, som er tilsluttet fjernvarmesystemer. Dette er en af verdens mest energieffektive infrastrukturer, hvor energien i affaldet udnyttes effektivt til el- og fjernvarme-produktion.
Når vores nabolande i EU ønsker at eksportere affald til Danmark, skyldes det bl.a., at de ikke har de samme veludbyggede fjernvarmesystemer, som vi har i Danmark. 

CO2 er CO2 

Uden velfungerende fjernvarmesystemer kan energien i affaldet ikke udnyttes effektivt.  Flere steder i Europa bliver store mængder affald deponeret. Andre steder køles al energien bort i køletårne - muligvis udnyttes energien men kun til elproduktion. Eksemplerne er mange men fælles er, at den totale energi-udnyttelse er væsentligt dårligere end på vores affaldsenergianlæg i Danmark. Konsekvensen er, at vores EU-fællesskab har et unødigt, stort ressourceforbrug til at dække behovet for el og fjernvarme.
Er det ansvarligt, når vi står over for en fælles global udfordring, hvor vi skal reducere ressourceforbruget og CO2-udledningen?

Det danske, politiske standpunkt om at begrænse import af affald giver ingen mening. Vi har i løbet af få år mulighed for at ”fange” CO2 fra de store affaldsenergianlæg og deponere denne i Nordsøen. På sigt er perspektivet, at vi via PtX-teknologi kan anvende CO2 til produktion af klimavenlige brændstof.

Så nej: CO2 i flydende form på et skib og CO2 bundet i importeret affald er ikke to forskellige klimagas-ser. Og lad os så håndtere reduktion af udledningen af CO2 på den økonomisk og klimamæssigt mest rationelle og effektive måde.

 Lars Gullev

Direktør, VEKS