Forsyningssikkerhed...

er pludselig blevet et sørgeligt aktuelt ord

23. februar 2022
VEKS' varmeleverandør: Avedøreværket, Ørsted - træpiller i luft - nærbillede
Bæredygtig biomasse i form af træpiller anvendes på Avedøreværket

”Forsyningssikkerhed” ryddede alle dagsordener under oliekriserne i 1970erne. Pludselig blev olieleverancerne til Danmark reduceret kraftigt som følge af den politiske uro i Mellemøsten.
I Danmark tog politikerne konsekvensen, og startede udbygningen af fjernvarme baseret på samproduktion af el og varme - såkaldt kraftvarme. Målet var at minimere olieafhængighed og spare ressourcer.
Siden da har vi taget forsyningssikkerhed for givet. Begrebet er langsomt gemt og glemt i vores bevidsthed - det gik jo meget godt. Men den alvorlige, aktuelle politiske situation omkring Ukraine har igen fået forsyningssikkerhed højt på dagsordenen. Nu er det ikke olieforsyningen, der er udfordringen, men derimod forsyning af Europa med naturgas.

Lokal produktion

Vi bliver formentlig i en længere periode nødt til at arbejde med et scenarie med mangel på naturgas i Europa - og dermed naturligvis også i Danmark.
Det påvirker også VEKS. En række lokale kedelcentraler anvender naturgas som brændsel til at producere varme, når det er koldt, eller der er udfald på et af de store kraftvarmeværker.
Begrænses leverancen af naturgas til Danmark, vil VEKS prioritere alene at anvende olie på de lokale kedler som erstatning for naturgas. Hermed viser VEKS solidaritet med de individuelle naturgaskunder, der her og nu ikke har et alternativ til naturgassen.

Fjernvarme er løsningen

Alternativet på den lidt længere bane er, at naturgaskunderne inden for VEKS’ forsyningsområde konverterer til fjernvarme, så snart muligheden foreligger.
Dermed vil deres varmeforsyning allerede nu primært være baseret på varme fra bæredygtig biomasse fra Avedøreværket og overskudsvarme fra affaldsenergianlæggene ARGO og Vestforbrænding.
Lidt længere ude i fremtiden suppleres denne varme med geotermi samt overskudsvarme fra datacentre, fra ”fangst af CO2” og fra Power-to-X produktion af grønne brændstoffer.
Varme er noget vi deler - og i VEKS er vi i denne tid solidariske med de naturgaskunder, der endnu ikke er en del af ”fjernvarmefællesskabet”.


Lars Gullev
VEKS’ direktør