VEKS køber Køge Kraftvarmeværk

VEKS har købt Køge Kraftvarmeværk med overtagelse 1. maj (Foto: DONG Energy)

2. april 2012


Den 30. marts blev de formelle underskrifter sat på aftalen om, at VEKS køber Køge Kraftvarmeværk. DONG Energy har i løbet af de seneste år frasolgt en række decentrale kraftvarmeværker. For at kunne realisere Køge Kommunes ønske om at etablere fjernvarme i Køge har VEKS derfor valgt at købe det biomassefyrede Køge Kraftvarmeværk af DONG Energy.

CO2-neutral fjernvarme
Flere forhold ligger bag VEKS’ beslutning om at købe kraftvarmeværket. Formand for VEKS Finn Aaberg siger: ”Fjernvarmeprojektet i Køge mindsker udledningen af CO2 i en størrelsesorden af 4.000 borgeres årlige udledning, og er dermed VEKS’ meget konkrete bidrag til at konvertere naturgasområder til fjernvarme. Udbredelsen af fjernvarme sker i fuld overensstemmelse med nationale klimaaftaler og den netop vedtagne energiaftale, hvor målet er at gøre os fri af fossile brændsler og dermed skabe et CO2-neutralt Danmark.”

Det biomassefyrede kraftvarmeværk i Køge leverer el til elnettet og procesdamp til Junckers Industrier. Der er dog et stort overskud af varme, som med det nye fjernvarmeprojekt vil blive anvendt i Køge i stedet for som i dag at blive ledt direkte ud i Køge Bugt.

Peter Thomsen, Senior Director i DONG Energy, udtaler: ”DONG Energy har taget en strategisk beslutning om, at drift af decentrale værker ikke længere er et kerneområde, og vi er derfor i gang med en frasalgsproces. Vi er glade for, at frasalget indtil videre er sket til erfarne aktører i energibranchen, der alle ønsker at drive værkerne videre og udnytte, at der er tale om velholdte værker med virkelig dygtige medarbejdere. Vi ser frem til at fortsætte vores gode og tætte samarbejde med VEKS i Hovedstadsområdet.”

Køge Kraftvarmeværk bliver hovedleverandør til Køge Fjernvarme, som starter anlægsarbejdet medio maj med forsyning af de første fjernvarmekunder i foråret 2013.