Afvikling eller udvikling

Energiaftale 2018 truer Danmarks position som fjernvarmens foregangsland

10. december 2018
VEKS' varmeleverandør: Avedøreværket, Ørsted - kran til biomasse

I de seneste 115 år har fjernvarme været et væsentligt fundament for den danske energiinfrastruktur. Men de næste 15 år kan blive en gradvis afvikling af megen fjernvarme i Danmark. Afviklingen skyldes dels den nye Energiaftale fra juni 2018, dels den kommende benchmarking-regulering af sektoren.
Ikke kun VEKS ser så alvorligt på situationen - tilsvarende bekymringer udtrykkes af energieksperter hos såvel Aalborg Universitet som hos Dansk Fjernvarme og Dansk Energi.

Udenlandske gæster med enten politisk, teknisk eller økonomisk baggrund drager ofte til Danmark for at hente inspiration til at udvikle deres fjernvarme: De vil gerne modernisere og effektivisere deres fjernvarme-infrastruktur. Dansk fjernvarme har nemlig vist vejen ved  at øge energieffektiviteten, reducere udledningen af CO2 samt sikre den grønne omstilling.
Når de udenlandske gæster hører om vores aktuelle politiske aftaler, udbryder de prompte: ”Hvorfor, hvad har I gang i, hvad er formålet, hvad er den røde tråd?”

Svaret udebliver, fordi de nye rammebetingelser: 

  • ikke understøtter udnyttelse af overskudsvarme. Det vil nemlig blive økonomisk uattraktivt for virksomhederne, pga. forrentningen af virksomhedernes investeringer (loft over ”fortjeneste”) samt en fast overskudsvarme-afgift.
  • ophæver kommunernes mulighed for at indføre tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme. Dette vil bl.a. øge omkostningerne til finansiering af fjernvarmeselskabernes investeringer, da billige lån fra Kommunekredit ikke længere vil være mulige samt øge konkurrencen over for individuelle varmepumper. 
  • sænker afgiften på el for at omlægge en del af vort energiforbrug fra fossilt brændsel til el. Men det vil gøre det attraktivt at skifte til individuelle varmepumper på bekostning af de eksisterende fjernvarmesystemer. I Norge har man differentieret afgifterne, så de store kollektive, afbrydelige varmepumper har en lavere elafgift end de individuelle, ikke-afbrydelige varmepumper.
  • understøtter ikke allerede foretagne investeringer i anvendelsen af biomasse - se artikel om bortfald af tilskud til biomasse.

Mit ydmyge juleønske - på vegne af den danske fjernvarmesektor - er, at vores politikere tager en pause i lovgivning på energiområdet. Politikerne skal i stedet sikre en sammenhæng til overordnede energi- og klimapolitiske mål. Denne tilknytning har fortonet sig i det fjerne.