Podcast: Vi er klar!

Konkrete anbefalinger fra Morten Stobbe i Dansk Fjernvarmes podcast om omlægning til grøn fjernvarme fra fossil naturgas og olie i de store byer.

16. september 2020
VEKS Distribution, anlægsarbejde

Morten Stobbe medvirker i Dansk Fjernvarmes podcast fra september 2020, hvor emnet er omlægning til grøn fjernvarme fra fossil naturgas og olie i de store byer.

Som det fremgår af interviewet, har VEKS meget konkrete anbefalinger for at nå 70%-målsætningen: 

  1. anvende differentierede elafgifter (som man har gjort i Norge) 
  2. indføre energiafgifter på fossilt brændsel. Provenuet kunne anvendes til fjernvarmekonvertering

Der er et stort potentiale for at konvertere i VEKS’ forsyningsområde. Vi er klar, er det overordnede budskab fra Morten Stobbe – men vi efterlyser mere rimelige politiske præmisser. 

Mikkel Lysgaard fra Dansk Fjernvarme har produceret podcasten med Morten Stobbe.

Lyt med her