Fjernvarmebranchen er klar

Sektoren kan løfte en kæmpe fælles samfundsopgave, men savner rygdækning for 30 milliarder kr.

30. maj 2022
VEKS Distribution, fjernvarmeanlægsarbejde
Kæmpe anlægsarbejder venter

Set i lyset af de store internationale og nationale kriser, der hastigt forandrer verden, er den danske fjernvarmesektor igen blevet en væsentlig spiller - ikke mindst i forhold til forsyningssikkerhedspolitik. 

EU's mål er at reducere udledningen af CO2 med 55% i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Dette blev i februar i år fulgt op at et nyt klassifikationssystem, der gav det grønne stempel til såvel naturgas som atomkraft. Begrundelsen var, at det i en overgangsperiode var nødvendigt at acceptere uperfekte løsninger for at nå målsætningen om klimaneutralitet i EU senest i 2050. 

Kritisk infrastruktur

Den russiske invasion af Ukraine ændrede på et splitsekund energipolitikken ikke blot i Europa - men også i Danmark. Ingen taler mere om naturgas som ”grøn energi” – nej, nu er prioritet 1, 2 og 3 at udfase naturgas til opvarmning så hurtigt som muligt.
Ved et pressemøde den 19. april 2022 offentliggjorde regeringen ”Danmark kan mere II”, der bl.a. omhandlede konvertering af de omkring 400.000 nuværende naturgaskunder. Senest ved udgangen af 2028!
For den danske fjernvarmesektor er det en kæmpe, men helt nødvendig og påkrævet opgave, der ligger foran os. Og vi påtager os gerne hvervet som ansvarlige for kritisk infrastruktur.
Men opgaven giver også anledning til bekymring, for vi mangler stadig svar på en række spørgsmål.

30 milliarder 

For sektoren vil der være tale om en samlet investering i størrelsesordenen 30 mia. kr. til kundeinstallationer, ledningsnet og supplerende produktionskapacitet.

  • Hvad er lånebetingelserne for denne investering?
  • Hvilke afskrivningsperioder, skal der forudsættes i de økonomiske beregninger, som ligger til grund for anlægsbeslutning?
  • Hvilken garanti har fjernvarmeselskaberne for det fremtidige varmemarked?
  •  Accepterer myndighederne, at konverteringen af de mange naturgaskunder kan påføre de eksisterende fjernvarmekunder meromkostninger?
  • Hvem skal finansiere midlertidige varmeløsninger til konverterede naturgaskunder i tiden frem til at permanent fjernvarmeforsyning er mulig - kommune og fjernvarmeselskab i forening 50/50?
  • Bliver fjernvarmeselskaberne tilskrevet gratis CO2-kvoter for den CO2-udledning, som de konverterede naturgaskunder tidligere har givet anledning til? 

Før der kommer politiske svar på disse spørgsmål, ser det ud til, at det alene er de nuværende fjernvarmekunder, der skal bære den økonomiske risiko på 30 mia. kr. for at udfase naturgas til boligopvarmning.

Er det rimeligt, når fjernvarmesektoren er indstillet på at løfte en fælles samfundsopgave?

Lars Gullev, VEKS' direktør