Ledningsoplysninger

Entreprenører og rådgivere kan hér - som en service - få et overblik over VEKS' ledningsføring.

Entreprenører og rådgivere, der står foran et gravearbejde eller en projekteringsopgave, kan via NetGis få et overblik over VEKS' ledningsføring.
NetGis er en kortløsning, som er baseret på grundkort. NetGis er et værktøj til sagsbehandling og kan anvendes som selvbetjeningsværktøj for offentligheden.

Kortet dækker de 12 kommuner, som VEKS’ fjernvarmesystem løber igennem. Kortene viser VEKS’ transmissions- og distributionsledninger.

Denne internetadgang erstatter ikke en ledningsforespørgsel, før De graver. Se VEKS på NetGis

VEKS opfordrer til, at alle ledningsoplysninger søges gennem LedningsEjerRegistret på www.ler.dk

 

 

VEKS  I TAL

I år 2025

er VEKS' fjernvarme

CO2-neutral

De fossile brændsler - olie, kul og naturgas - udfases løbende

Under 2

Procent / år

Spids- og reservelast

De lokale kedler bruges minimalt - men er garanter for VEKS' forsyningssikkerhed

64%

af varmeforbruget i Danmark

kommer fra fjernvarme

Fra 2030 vil fjernvarmen være baseret på 100 % vedvarende energi.