Miljødeklaration 2023

Siden år 1990 er VEKS' emissioner reduceret voldsomt. 85% stammer nu fra CO2-neutral, certificeret, bæredygtig biomasse Man kan se deklarationen for de lokale fjernvarmevarmeselskaber på kortet "Fjernvarme i hovedstadsområdet" på forsiden

3. april 2024

Miljødeklaration 2023 fra transmissionsselskaber til lokale selskaber pr. solgt varmeenhed

CO2-emission:  8,6 kg/GJ
SO2-emission:  4 g/GJ
NOx-emission: 22,2 g/GJ
 
Miljødeklaration for den gennemsnitlige fjernvarmekunde 2023
(Transmission samt lokalt fjernvarmesystem) pr. solgt varmeenhed til slutbruger

CO2-emission:  10 kg/GJ
SO2-emission:  4 g/GJ
NOx-emission: 25 g/GJ

Kommentarer til udledningerne og den CO2-neutrale andel af fjernvarmeproduktionen 2023

Det er positivt at kunne konkludere at udledningen af CO2 for en slutbruger i hovedstadsområdet ligger på 34,6 g/KWh i 2023, da det den laveste udledning af CO2 g/KWh i hovedstadsområdet nogensinde, hvilke også betyder CO2 udledningen pr KWh er faldet med 19 % fra 2022. 
I miljødeklaration for 2023 har den CO2-neutrale andel af fjernvarmen ikke ændret sig siden 2022 og derfor ligger den CO2-neutrale andel stadig på 86%. 

De ændringer der er sket på udledningerne af CO2 fra fjernvarmen samt den CO2-neutrale andel skyldes primært at: 
• I 2023 er spidslast produktionen faldet og er det laveste nogensinde, på trods af uheldig timing i slutningen af året, hvor en kold periode kolliderede med havari og revision på nogle 
kraftværkers blokke. 
• I fordelingen mellem spidslast produktion er der sket en stigning i brugen af gasspidslast, men en reduktion i brugen af oliespidslast, sammenlignet med 2022. Dette skyldes at i perioden 
hvor energikrisen var på sit højeste var priserne på naturgas højere end priserne på olie og derfor blev mere olie anvendt. Dette er nu tilbage til normalen og naturgas prioriteres frem for
olie til produktion af spidslast, hvilke har en lavere udledning af CO2.

Andre faktorer som f.eks. samlet varmeproduktion og fordelingen fra de forskellige brændsler kan  også have en betydelig påvirkning på CO2 udledningerne fra fjernvarmen eller CO2-neutraliteten,
men de har ikke ændret sig markant siden og derfor ligner 2023 meget 2022 på de parametre.

Miljødeklaration for transmissionsselskaber (CTR & VEKS) pr. solgt varmeenhed
I deklarationen indgår fjernvarmen produceret på kraftvarmeværkerne samt affaldsforbrændingsværkerne i Københavnsområdet og på Vestegnen. Desuden indgår produktion på spids- og reservelastproduktionen på de lokale kedler hos fjernvarmeselskaberne, da de indgår i det fælles system.

Miljødeklaration for den gennemsnitlige fjernvarmekunde
VEKS og CTR leverer fjernvarme via 28 lokale selskaber i 17 kommuner i Hovedstadsområdet. Da der er forskelligt varmetab og elforbrug til at pumpe vandet rundt, er der én gennemsnitlig miljødeklaration for hvert selskab. 

 
VEKS  I TAL

I år 2025

er VEKS' fjernvarme

CO2-neutral

De fossile brændsler - olie, kul og naturgas - udfases løbende

Under 2

Procent / år

Spids- og reservelast

De lokale kedler bruges minimalt - men er garanter for VEKS' forsyningssikkerhed

64%

af varmeforbruget i Danmark

kommer fra fjernvarme

Fra 2030 vil fjernvarmen være baseret på 100 % vedvarende energi.