Miljødeklaration 2020

Siden år 1990 er VEKS' emissioner reduceret med mere end 75%. Man kan se deklaration for de lokale fjernvarmevarmeselskaber på kortet "Fjernvarme i hovedstadsområdet" på forsiden

12. april 2021

Miljødeklaration 2020 fra transmissionsselskaber til lokale selskaber pr. solgt varmeenhed

CO2-emission: 12 kg/GJ
SO2-emission:  2 g/GJ
NOx-emission: 19 g/GJ
 
Miljødeklaration for den gennemsnitlige fjernvarmekunde 2020

(Transmission samt lokalt fjernvarmesystem) pr. solgt varmeenhed til slutbruger
CO2-emission:  14 kg/GJ
SO2-emission:  2 g/GJ
NOx-emission: 21 g/GJ
 
Miljødeklaration for transmissionsselskaber (CTR & VEKS) pr. solgt varmeenhed
I deklarationen indgår fjernvarmen produceret på kraftvarmeværkerne samt affaldsforbrændingsværkerne i Københavnsområdet og på Vestegnen. Desuden indgår produktion på spids- og reservelastproduktionen på de lokale kedler hos fjernvarmeselskaberne, da de indgår i det fælles system.

Miljødeklaration for den gennemsnitlige fjernvarmekunde
VEKS og CTR leverer fjernvarme gennem 28 selskaber til 17 kommuner i Hovedstadsområdet. Da der er forskelligt varmetab og elforbrug til at pumpe vandet rundt, er der én gennemsnitlig miljødeklaration for hver kommune. På VEKS' klikbare oversigtskort på forsiden kan man se deklaration for det enkelte selskab.
Mere information og opgørelse af deklarationen med flere emissionsfaktorer kan ses i dokumentet: ”Miljødeklaration for fjernvarme” - anvend downloadboksen i højre spalte.

VEKS  I TAL

I år 2025

er VEKS' fjernvarme

CO2-neutral

De fossile brændsler - olie, kul og naturgas - udfases løbende

Under 2

Procent / år

Spids- og reservelast

De lokale kedler bruges minimalt - men er garanter for VEKS' forsyningssikkerhed

64%

af varmeforbruget i Danmark

kommer fra fjernvarme

Fra 2030 vil fjernvarmen være baseret på 100 % vedvarende energi.