Miljødeklaration 2022

Siden år 1990 er VEKS' emissioner reduceret voldsomt. 85% stammer nu fra CO2-neutral, certificeret, bæredygtig biomasse Man kan se deklarationen for de lokale fjernvarmevarmeselskaber på kortet "Fjernvarme i hovedstadsområdet" på forsiden

18. april 2023

Miljødeklaration 2022 fra transmissionsselskaber til lokale selskaber pr. solgt varmeenhed

CO2-emission:  11 kg/GJ
SO2-emission:  3 g/GJ
NOx-emission: 24 g/GJ
 
Miljødeklaration for den gennemsnitlige fjernvarmekunde 2022

(Transmission samt lokalt fjernvarmesystem) pr. solgt varmeenhed til slutbruger
CO2-emission:  12 kg/GJ
SO2-emission:  3 g/GJ
NOx-emission: 26 g/GJ

Kommentarer til miljødeklarationen 2022

CO2-deklarationen for en slutbruger af fjernvarme i Hovedstadsområdet i 2022 er 12 kg/GJ. 

CO2-neutral andel af fjernvarmeproduktionen 2022 
Den CO2-neutrale andel er lidt højere end sidste år. Der var dog forventet et større forbrug af fossile brændsler på grund af den internationale forsyningskrise. Men året var lidt varmere end 2021, hvilket nok har gjort, at mangel på biobrændsler blev mindre end frygtet.

Samtidig opstiller Energinet.dk igen miljødeklarationen delt op efter to prisområder. DK1 som er Jylland og Fyn samt DK2, der omfatter Sjælland og øerne. I DK2 er der en større del af CO2-neutral varme. 

En anden faktor er, at det nu er muligt at opdele brændsler for henholdsvis varme- og elproduktion på Avedøreværket. Dette har betydning, da det meste af kullet, anvendt på AVV1, benyttes til el-produktion.

Miljødeklaration for transmissionsselskaber (CTR & VEKS) pr. solgt varmeenhed
I deklarationen indgår fjernvarmen produceret på kraftvarmeværkerne samt affaldsforbrændingsværkerne i Københavnsområdet og på Vestegnen. Desuden indgår produktion på spids- og reservelastproduktionen på de lokale kedler hos fjernvarmeselskaberne, da de indgår i det fælles system.

Miljødeklaration for den gennemsnitlige fjernvarmekunde
VEKS og CTR leverer fjernvarme via 28 lokale selskaber i 17 kommuner i Hovedstadsområdet. Da der er forskelligt varmetab og elforbrug til at pumpe vandet rundt, er der én gennemsnitlig miljødeklaration for hvert selskab. 

 
VEKS  I TAL

I år 2025

er VEKS' fjernvarme

CO2-neutral

De fossile brændsler - olie, kul og naturgas - udfases løbende

Under 2

Procent / år

Spids- og reservelast

De lokale kedler bruges minimalt - men er garanter for VEKS' forsyningssikkerhed

64%

af varmeforbruget i Danmark

kommer fra fjernvarme

Fra 2030 vil fjernvarmen være baseret på 100 % vedvarende energi.