Selskabernes returtemperatur

VEKS belønner lav returtemperatur

3. april 2024

En lav returtemperatur sikrer en god udnyttelse af brændslet, lavere pumpeudgifter samt et reduceret varmetab fra ledningsnettet både i transmissions- og distributionsnettene.
VEKS' kunder - fjernvarmeselskaberne - kan opnå en lavere varmepris, hvis de afkøler fjernvarmevandet godt.

Returtemperatur opdelt på områder, 2023

Albertslund Varmeværk 45,2
Herstedøster 48,5
Røde Vejrmølle 47,3
COOP 44,0
Brøndby Øster 46,8
Brøndby Vester 47,1
Brøndby Strand 44,2
Glostrup Varmeværk 47,2
KAS Nordvang 41,1
Vestervang 50,6
Diget 41,4
Glostrup Hospital Veksler 42,6
Ejby Veksler 49,8
Mosede Bypark 38,9
Mosede Fjernvarmeværk 41,7
Trangilde Syd 47,9
Damager 47,0
Langager 48,0
Hundige Fjernvarmeværk 51,3
Tjørnelyparken 43,7
Hvidovre Syd 46,0
Avedøre Stationsby 47,3
Hvidovre Midt 45,5
Hvidovre Nord 49,4
RebækSøpark nr. 1 - 4 45,8
RebækSøpark Center 66,8
RebækSøpark nr. 5 47,2
RebækSøpark nr. 6 55,8
RebækSøpark nr. 7 54,0
RebækSøpark nr. 8 53,7
Avedøre Skole 49,4
Hvidovre Hospital 49,9
Mølleholmen 41,2
Malervej 0,0
Hedehusene 45,5
City2 45,3
Lindebo 47,0
Kragehave 43,8
Lervangen 49,1
Ishøj Varmeværk 51,1
Tranegilde Nord 48,8
Køge Fjernvarme 48,5
Marbjerg 47,2
RVF via ARGO 44,1
RVF via Central Øst 44,5
Hovedcentralen 46,0
Hyrdehøj 43,2
Himmelev Pumpevekslerstation 43,2
Risø Veksler 42,2
Svogerslev 38,2
Rødovre Centrum 44,8
Agerkær 44,7
Bybjerget 49,9
Madumvej 48,6
Broparken 46,5
Solrød Fjernvarme 44,4
Vallensbæk Fjernvarme Syd 47,6
Vallensbæk Fjernvarme Nord 45,4