Selskabernes returtemperatur

VEKS belønner lav returtemperatur

23. marts 2022

En lav returtemperatur sikrer en god udnyttelse af brændslet, lavere pumpeudgifter samt et reduceret varmetab fra ledningsnettet både i transmissions- og distributionsnettene.
VEKS' kunder - fjernvarmeselskaberne - kan opnå en lavere varmepris, hvis de afkøler fjernvarmevandet godt.
Omsat til kroner/ører fik fjernvarmeselskaberne i 2021 pr. GJ en reduktion i eller et tillæg til varmeprisen på 0,26 kr. for hver grad, som returtemperaturen afviger fra 55 grader Celsius.

Returtemperatur opdelt på områder, 2021

Returtemperatur 2021
Albertslund Varmeværk 46,3
Herstedøster 49,8
Røde Vejrmølle 47,7
COOP 46,6
Brøndby Øster 46,5
Brøndby Vester 48,5
Brøndby Strand 45,3
Glostrup Varmeværk 49,2
KAS Nordvang 43,4
Vestervang 51,5
Diget 42,3
Glostrup Hospital Veksler 44,4
Ejby Veksler 52
Mosede Bypark 39,7
Mosede Fjernvarmeværk 42,1
Tranegilde Syd 49,8
Damager 49,3
Langager 48,8
Hundige Fjernvarmeværk 52
Tjørnelyparken 46,5
Hvidovre Syd 47,6
Avedøre Stationsby 50,3
Hvidovre Midt 47,2
Hvidovre Nord 49
RebækSøpark nr. 1 - 4 45,1
RebækSøpark Center 65,1
RebækSøpark nr. 5 46,6
RebækSøpark nr. 6 60,7
RebækSøpark nr. 7 56,6
RebækSøpark nr. 8 57,3
Avedøre Skole 48,9
Hvidovre Hospital 49,9
Mølleholmen 43,3
Hedehusene 46,2
City2 46,7
Lindebo 46,9
Kragehave 44,3
Lervangen 47,3
Ishøj Varmeværk 51,3
Tranegilde Nord 51
Køge Fjernvarme 48,6
Marbjerg 44,8
RVF via KARA 46,8
RVF via Central Øst 46,3
Hovedcentralen 46,5
Hyrdehøj 44,5
Himmelev Pumpevekslerstation 44,3
Risø Veksler 41,9
Svogerslev 38,9
Rødovre Centrum 46,1
Agerkær 46,5
Bybjerget 49,6
Madumvej 48,6
Broparken 45,6
Solrød Fjernvarme 45,7
Vallensbæk Fjernvarme Syd 48
Vallensbæk Fjernvarme Nord 42,8