Selskabernes returtemperatur

VEKS belønner lav returtemperatur

15. marts 2023

En lav returtemperatur sikrer en god udnyttelse af brændslet, lavere pumpeudgifter samt et reduceret varmetab fra ledningsnettet både i transmissions- og distributionsnettene.
VEKS' kunder - fjernvarmeselskaberne - kan opnå en lavere varmepris, hvis de afkøler fjernvarmevandet godt.

Returtemperatur opdelt på områder, 2022

Brøndby Øster

46,3

Brøndby Vester

47,1

Brøndby Strand

44,5

Glostrup Varmeværk

48,0

KAS Nordvang

44,0

Vestervang

51,2

Diget

41,8

Glostrup Hospital Veksler

45,7

Ejby Veksler

51,1

Albertslund Varmeværk

46,7

Herstedøster

49,8

Røde Vejrmølle

47,9

COOP

44,1

Hvidovre Syd

46,2

Avedøre Stationsby

49,9

Hvidovre Midt

45,9

Hvidovre Nord

49,6

RebækSøpark nr. 1 - 4

46,2

RebækSøpark Center

68,0

RebækSøpark nr. 5

49,3

RebækSøpark nr. 6

58,4

RebækSøpark nr. 7

57,7

RebækSøpark nr. 8

55,1

Avedøre Skole

47,6

Hvidovre Hospital

50,9

Mølleholmen

42,7

Malervej

 

Hedehusene

46,0

City2

46,4

Lindebo

45,8

Kragehave

42,5

Lervangen

47,1

Rødovre Centrum

45,3

Agerkær

44,2

Bybjerget

49,3

Madumvej

48,9

Broparken

46,4

Ishøj Varmeværk

50,4

Tranegilde Nord

49,7

Vallensbæk Fjernvarme Syd

47,9

Vallensbæk Fjernvarme Nord

42,0

Mosede Bypark

39,1

Mosede Fjernvarmeværk

41,7

Trangilde Syd

50,0

Damager

48,8

Langager

47,3

Hundige Fjernvarmeværk

51,7

Tjørnelyparken

43,7

Køge Fjernvarme

48,4

Marbjerg

45,2

RVF via ARGO

45,1

RVF via Central Øst

44,6

Hovedcentralen

45,4

Hyrdehøj

43,8

Himmelev Pumpevekslerstation

44,7

Risø Veksler

42,1

Svogerslev

39,3

Solrød Fjernvarme

44,9