Selskabernes returtemperatur

VEKS belønner lav returtemperatur

13. marts 2019

En lav returtemperatur sikrer en god udnyttelse af brændslet, lavere pumpeudgifter samt et reduceret varmetab fra ledningsnettet både i transmissions- og distributionsnettene.
VEKS' kunder - fjernvarmeselskaberne - kan opnå en lavere varmepris, hvis de afkøler fjernvarmevandet godt.
Omsat til kroner/ører fik fjernvarmeselskaberne i første halvår 2018 en reduktion i eller et tillæg til varmeprisen på 0,31 kroner pr. GJ for hver grad, som returtemperaturen afviger fra 55 grader Celsius.
I andet halvår 2018 fik man en reduktion i eller et tillæg til varmeprisen på 0,30 kroner pr. GJ.

Returtemperatur opdelt på områder, 2018

Albertslund Varmeværk

48,80

Herstedøster

53,10

Røde Vejrmølle

49,80

COOP

49,50

Brøndby Øster

46,80

Brøndby Vester

49,00

Brøndby Strand

45,60

Glostrup Varmeværk

48,10

KAS Nordvang

44,40

Vestervang

53,70

Diget

46,70

Glostrup Hospital Veksler

43,40

Ejby Veksler

53,30

Mosede Bypark

36,40

Mosede Fjernvarmeværk

41,90

Tranegilde Syd

49,10

Damager

49,20

Langager

51,90

Hundige Fjernvarmeværk

52,20

Tjørnelyparken

47,70

Hvidovre Syd

47,70

Avedøre Stationsby

48,30

Hvidovre Midt

47,90

Hvidovre Nord

49,90

RebækSøpark nr. 1 - 4

42,10

RebækSøpark Center

68,30

RebækSøpark nr. 5

42,50

RebækSøpark nr. 6

56,00

RebækSøpark nr. 7

53,00

RebækSøpark nr. 8

57,50

Avedøre Skole

48,70

Hvidovre Hospital

44,20

Mølleholmen

42,80

Hedehusene

45,80

City2

47,90

Lindebo

46,40

Kragehave

43,60

Ishøj Varmeværk

49,50

Tranegilde Nord

50,90

Køge Fjernvarme

47,40

Marbjerg

44,30

RVF via KARA

46,10

RVF via Central Øst

45,10

Hovedcentralen

46,90

Hyrdehøj

43,50

Himmelev Pumpevekslerstation

45,50

Risø Veksler

40,00

Svogerslev

38,50

Rødovre Centrum

47,00

Agerkær

44,40

Bybjerget

48,80

Madumvej

48,80

Broparken

46,90

Solrød Fjernvarme

45,10

Vallensbæk Fjernvarme Syd

47,30

Vallensbæk Fjernvarme Nord

42,40