Tilskud med effekt

Senest har EUPD også ydet tilskud til VEKS og Høje Taastrup Fjernvarmes varmelager

24. september 2019

VEKS har flere gange modtaget tilskud fra EUDP, som er Energistyrelsens pulje til støtte af udviklingsprojekter. Projektet Store Varmepumper i FjernvarmeSystemet (SVAF) fik støtte, fordi den nye teknologi forventes at spille en afgørende rolle i fremtidens bæredygtige energisystem. 
Det seneste projekt vedrørende VEKS og Høje Taastrups Fjernvarmes varmelager har opnået støtte på 13 millioner kr. fra Energistyrelsen pga. projektets pionerkarakter.
For det første er det aldrig set før i Danmark, at man i et af de meget store fjernvarmesystemer vil anvende denne type varmelager med op- og afladning 25-30 gange årligt. Dette er nemlig helt forskelligt fra allerede eksisterende, danske sæson- og døgnlagre.
For det andet er projektets forretningsmodel også banebrydende, da den er bygget op om et samarbejde mellem alle de selskaber, der fremover får glæde af at udveksle varme til lagret til områdets over ½ million fjernvarmekunder.

Evaluering af EUDP

En evalueringsrapport fastslår, at den offentlige tilskudsordning EUDP har vidtrækkende effekt. Damvad Analytics og Mussman har for Energistyrelsen udarbejdet en evaluering af EUDP. Blandt konklusionerne er, at der siden 2008 er investeret godt 3,4 mia. kroner i grøn energiteknologi gennem det Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram EUDP. De virksomheder, der har modtaget støtte, har opnået en meromsætning på 12,2 mia. kroner - og yderligere 5,3 mia. forventes realiseret fremover. 93 % af projekterne er lykkedes. 
Programmet har resulteret i 3.200 flere fuldtidsbeskæftigede, og evalueringen sandsynliggør, at dette tal vil stige til 5.400 i løbet af en kortere årrække.
Det gennemsnitlige projekt er realiseret ved, at virksomheden har investeret 1,2 krone for hver modtaget støttekrone fra EUDP.
Man kan finde hovedkonklusionerne samt rapporten i sin helhed på Energistyrelsens hjemmeside.