Hjælp til projektforslag

Opdateret beregning af kraftvarmens samfundsøkonomiske omkostninger

11. januar 2019

Energistyrelsen har opdateret beregningsforudsætningerne for samfundsøkonomiske analyser i energisektoren.

VEKS' beregning af den samfundsøkonomiske omkostning for produktion af kraftvarme i Københavnsområdet er opdateret, og konsekvenserne kan ses i nedenstående dokumenter, som er udarbejdet iht. de seneste tal pr. 20. november 2018.

En stor del af beregningen er baseret på Energistyrelsens ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, november 2018", mens resten er baseret på VEKS og CTRs produktionsfordeling.

Nedenstående notater og regneark er tænkt som en hjælp ved udarbejdelse af projektforslag, men det er op til den enkelte projektansøger, om der skal anvendes et andet grundlag til beregning af den samfundsøkonomiske omkostning på kraftvarmen.

Der er desuden et kort notat, som beskriver ændringerne fra 2017 til 2018.