Hjælp til projektforslag

Opdateret beregning af kraftvarmens samfundsøkonomiske omkostninger

28. november 2019

VEKS formidler hermed opdaterede samfundsøkonomiske fjernvarmepriser for hovedstadsområdet. Siden udgivelsen af den seneste udgave af de samfundsøkonomiske fjernvarmepriser den 15. november er VEKS blevet opmærksom på, at Finansministeriet har ændret nettoafgifsfaktoren fra 32,5 pct. til 28 pct. Dette er opdateret i den gældende version af de samfundsøkonomiske fjernvarmepriser.

Læs debatindlæg af Lars Gullev, VEKS’ direktør: "Fjernvarme kan blive et af de vigtigste redskaber for, at Danmark kan nå målsætningen om 70% reduktion af CO2-udledningen. Men det kræver nye vilkår for godkendelse af fjernvarmeprojekter" 

Vedlagt regnearksmodel med baggrundsdata og beregninger til brug for projektforslag iht. Varmeforsyningsloven samt forklarende notat til beregningsmetode og notat, der ser på udviklingen i forhold til 2018 priserne.