Hjælp til projektforslag

Opdateret beregning af kraftvarmens samfundsøkonomiske omkostninger

15. november 2019

VEKS formidler hermed opdaterede samfundsøkonomiske fjernvarmepriser for hovedstadsområdet ud fra Energistyrelsens nyeste samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra midten af oktober 2019. 

Vedlagt regnearksmodel med baggrundsdata og beregninger til brug for projektforslag iht. Varmeforsyningsloven samt forklarende notat til beregningsmetode og notat, der ser på udviklingen i forhold til 2018 priserne.