Studieobjekt: Varmen i Køge

Studerende på visit i Køge som del af researchen til deres bachelorprojekt om bæredygtige varmeløsninger

21. december 2021
Bæredygtig biomasse er brændslet på Køge Kraftvarmeværk

CP Kelco og Køge Kraftvarmeværk har for nylig lagt hus til et besøg af studerende fra bacheloruddannelsen Bæredygtigt Design, der er en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet i København.

De studerendes research skal bruges til et semesterprojekt, hvor de arbejder med forskellige aspekter inden for bæredygtighed - denne gang med temaet systemdesign, hvor de skal komme frem til bæredygtige løsninger på systemniveau. 

Varigheden

Aalborg Universitet har et igangværende samarbejde med Køge kommune om en ny bydel i Køge kaldet Varigheden. Kommunen opererer med otte bæredygtigheds-aspekter, der vedrører Varigheden. Emnerne er energi, boformer, bynatur, mobilitet, fødevarer, klimatilpasning, byggematerialer og elektronik.
De seks studerende har valgt emnet energi, der består i at ”finde en ny radikal bæredygtig løsning på systemisk niveau”. De har yderligere indsnævret det overordnede emne til varme i Varigheden.

 – Men ét er teori noget andet er den virkelige verden, fastslår Michal Thomsen, der gerne ville forklare baggrunden for fjernvarmesystemet i Køge. Michael sørgede for at koordinere og planlægge besøget af de studerende, der også fik syn for sagen hos CP Kelco og på Køge Kraftvarmeværk.

Der var afsat cirka 1½ time på CP Kelco, hvor ingeniør Esben Jacobsen viste rundt og fortalte om CP Kelco og VEKS’ overskudsvarmeprojekt.
Derefter gik turen til Køge Pumpe Vekslerstation og Køge Kraftvarmeværk, hvor Ulrik Jørgensen på 1½ time viste rundt, og detaljeret forklarede hele kæden i energiproduktionen. 

Fremtidssikret fjernvarme

Michael sluttede de studerendes besøg af med en indføring i fjernvarme generelt, og hvordan VEKS-systemet er opbygget. Undervejs var der stor spørgelyst fra de studerende. – Generelt lever de lidt i en forestillingsverden. Det lyder måske lidt hårdt, men når emnet er bæredygtig varme i Køge, bliver jeg da nødt til at udfordre dem med, hvorfor de ikke overvejer fjernvarme, spørger den måbende Michael - i øvrigt far til en af de studerende. Det nærliggende er jo at vælge fjernvarme til at forsyne Varigheden, som støder op til Klavervejskvarteret, der allerede er fjernvarmeforsynet. – Det er virkelig vigtigt at gentage historien om den bæredygtige fjernvarme, og hvordan vi konstant arbejder for at sikre klimaneutral varme nu og i fremtiden, slutter Michael. 

De studerende har kvitteret for besøget: ”Vi vil gerne sige mange tak for at tage tiden til at planlægge rundvisninger, holde oplæg og interviews. Det er vigtig empiri i vores analysearbejde.”