VEKS’ pris stiger 7,5%

Fra årsskiftet 2022/2023 vil der være en prisstigning på 7,5% i VEKS Transmission grundet det usikre energimarked

19. december 2022

VEKS’ bestyrelse godkendte Budget for 2023 den 9. december 2022. Budgettet er præget af den generelle usikkerhed på energimarkedet, herunder store prisstigninger. Samlet set vil prisen for VEKS Transmission stige med 7,5% fra 2022 til 2023. 

Prisforhøjelsen skyldes hovedsageligt øgede omkostninger til brændsel - primært biomasse og gas -, som er steget markant. Derudover er omkostninger til el også gået op. 

På den positive side resulterer de stigende elpriser i, at bl.a. ARGO og Køge Kraftvarmeværk tjener gode penge på at sælge el, hvilket kommer fjernvarmekunderne til gode. 
Udover de stigende brændselspriser, er der generelt prisstigninger på drift og vedligehold, som også er med til at presse fjernvarmepriserne op.

Til sammenligning stiger fjernvarmepriserne ved årsskiftet i København med 7% og på Frederiksberg med 11 procent.