Certificeret, bæredygtig biomasse

VEKS lever til fulde op til Lov om bæredygtighedskrav til træbiomasse

13. marts 2023
VEKS, Køge Kraftvarmeværk: grab med flis
Flis til VEKS Køge Kraftvarmeværk

Der er for nylig igen rejst kritik af benævnelsen bæredygtig biomasse i fjernvarmebranchen. Rådet for Grøn Omstilling har klaget til Forbrugerombudsmanden for at få en principiel afgørelse om de to energiselskaber, HOFOR og Ørsted, misinformerer danskerne, hvorvidt biomasse er bæredygtigt eller ej.

Europæiske og danske love forpligter selskaberne til kun at købe certificeret biomasse. VEKS’ anvendelse af biomasse efterlever de krav, som er opstillet af Energistyrelsen og VE-direktivet. Dermed overholder VEKS de bæredygtighedskriterier, der er vedtaget ved lov: Lov om bæredygtighedskrav til træbiomasse.

Altafgørende dokumentation

Lovens krav er, at selskaberne skal dokumentere, at al indkøb af biomasse er 100% bæredygtigt. 

VEKS, Køge Kraftvarmeværk har længe haft tydelige krav til sine leverandører af flis til værket, og hilste allerede i 2021 loven om dokumenteret, bæredygtig biomasse velkommen.
VEKS køber foruden flis til Køge Kraftvarmeværk også træpiller til Ishøj Varmeværk, og producerer grøn strøm og fjernvarme på VEKS Gasmotor, Solrød, der anvender biogas. Der gælder i øvrigt de samme bæredygtighedskrav til den biomasse, der anvendes til at producere biogas. Dette er også underlagt 3. parts kontrol.

– Vores indkøb af biomasse er bæredygtigt. Og vi kan dokumentere det, fastslår Morten Stobbe, VEKS’ direktør.
Naboen til Køge Kraftvarmeværk, Junckers Industrier, leverer resttræ fra deres produktion – resttræ som ikke har nogen anden anvendelse. Junckers Industrier er FSC og PEFC certificeret og leverer cirka halvdelen af brændslet til værket i form af slibestøv, flis og savsmuld. 

Tilsyn

– Vi har en uvildig part til at kigge os over skulderen. Vores data verificeres af Preferred by Nature (som er et uafhængigt, non-profit officielt anerkendt certificeringsselskab). Dermed sikrer vi valide, troværdige, dokumenterede data - og sporbarhed gennem alle led, fastslår Morten Stobbe.

Kontrolfunktionerne ift. skovindustri og flis-leverandører handler i korte træk om at tilse, at der genplan-tes, biodiversitet og vandhuller beskyttes, fokus på kulstofbalance og jordbundskvalitet. Kort sagt, at sikre, at skovens regnskab går op. 
Rent praktisk er kontrollen en uvildig ekstern audit af egne procedurer, samt certificering, hvor de mest anvendte ordninger er FSC, PEFC og SBP. 
VEKS har i alle biomasseaftaler defineret tydelige krav ned gennem hele leverandørkæden for at sikre at overholde Lov om dokumenteret bæredygtig biomasse.