VEKS

Miljø

SVAF rapporter 2023

VEKS er med i et forskningsprojekt om varmepumper med HOFOR og CTR - og har nu offentliggjort slutrapport og dokumentation

Læs mere

Certificeret, bæredygtig biomasse

VEKS lever til fulde op til Lov om bæredygtighedskrav til træbiomasse

Læs mere

CO2 fangst og PtX - hensigtserklæring

VEKS, CTR og Ørsted har med en hensigtserklæring taget første formelle skridt til at udnytte overskudsvarme fra CO2-fangst og Power-to-X på Avedøreværket til fjernvarme og dermed på sigt bruge færre træpiller.

Læs mere

Rekordlav CO2-udledning

Årets miljødeklaration for hovedstadsområdet er netop offentliggjort

Læs mere

CC og PtX - planlægges på Avedøreværket

Flere energiselskaber i hovedstadsområdet samarbejder om de nye teknologier, CO2-fangst og PtX. Det sker i VEKS’ forsyningsområde - i første omgang på Avedøreværkets halmkedel.

Læs mere

Bæredygtig biomasse - rapport

VEKS lever til fulde op til loven om bæredygtig biomasse

Læs mere

Intet går til spilde

VEKS har kortvarigt opnået status som leverandør af bæredygtigt biobrændsel

Læs mere

Halmen sættes fri

Halmkedelanlægget på Avedøreværkets blok 2 bygges om, så det kan køre uafhængigt af hovedkedlen

Læs mere

Dokumenteret bæredygtig biomasse

Køge Kraftvarmeværk har længe haft tydelige krav til sine leverandører af flis til værket. Ny lov om dokumenteret bæredygtig biomasse hilses velkommen

Læs mere

Miljøaudit 2021

Miljøcertificering til VEKS Distribution

Læs mere

Grøn folder

Fjernvarme er nøglen til grøn omstilling

Læs mere

Nøglen til grøn omstilling

Fjernvarmekunder i VEKS’ forsyningsområde har allerede nu nået den nationale målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030

Læs mere

Tårnet på plads

VEKS’ røggaskondenseringsprojekt på Køge Kraftvarmeværk passerede en milepæl, da kondensortårnet blev monteret.

Læs mere

Bæredygtig biomasse

Biomasse til fjernvarmeproduktion i VEKS' system

Læs mere

Miljøpolitik

Miljøpolitik, vedtaget af VEKS’ bestyrelse 26. april 2018

Læs mere

Kæmpe energibesparelse

250 boliger opvarmes nu af CO2-fri fjernvarme fra nyt overskudsvarmeprojekt på Køge Kraftvarmeværk

Læs mere

FNs 17 verdensmål sætter aftryk på VEKS' strategiudvikling

I VEKS’ hovedforretning er FNs 17 verdensmål nummer 5, 7, 9, 11, 12, 13 og 17 (i varierende omfang) allerede integreret i formål og virke

Læs mere

Stor ny varmepumpe forsyner også VEKS' system

Varmepumpen bliver en central teknologi i fremtidens energisystem ved at udnytte varmen fra både hav- og spildevand.

Læs mere

Lyd kræver modlyd

Et nyt projekt skal analysere og afhjælpe et ”skjult” arbejdsmiljøproblem om infralyd på Køge Kraftvarmeværk

Læs mere

Opråb fra Vestegnen

Biomassetilskuddet ophørte ikke uden sværdslag

Læs mere

ISO 14001 til VEKS Produktion

VEKS Produktion - KKV og VEKS Gasmotor, Solrød - er nu miljøcertificeret efter ISO 14001

Læs mere

Ny miljø- og arbejdsmiljøfolder

Fokus på miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed

Læs mere

Fra 70 til 60 grader

Lavtemperatur er for Albertslund Forsyning et vigtigt element i fremtidens fjernvarme

Læs mere

Grønt Avedøreværk

Danmarks største kraftvarmeværk skifter kul ud med træpiller

Læs mere

Leder, COP 21

Klimaaftalen er et stort skridt på vejen mod fælles klimamålsætninger

Læs mere

Fjernvarme fra syd

Siden marts 2015 har Køge Kraftvarmeværk også leveret fjernvarme til VEKS’ transmissionssystem

Læs mere

Tydelig vejrforandring

Nedbøren kommer i mere ekstreme mængder

Læs mere

Miljøarbejde

Projekter i praksis

Læs mere

Varmelager -

en mulighed vi må se nærmere på

Læs mere

VEKS på gas…

VEKS vil aftage gassen fra Solrød Biogas, der til efteråret 2015 går i drift

Læs mere

100% grøn energi på Avedøreværket

Den sidste kraftvarmeblok på Avedøreværket bliver bygget om, så den fra 2016 fyrer med træpiller i stedet for kul

Læs mere

CO2-udledning - i stort og småt

Reduktion af CO2-udledning handler OGSÅ om at fokusere på det nære...

Læs mere

Fri og billigere køling

Ny køling af serverrum luner økonomisk - også til gavn og glæde for miljøet

Læs mere

Fjernvarme - slut med spejlæg

Et miljøprojekt reducerer varmetabet - og andet godt

Læs mere

Grøn varme til Hovedstadsområdet

En ny varmeaftale betyder, at Avedøreværkets blok 2 kan køre 100 % på træpiller

Læs mere

Miljørigtig kørsel

VEKS har investeret i sin første elbil til Køge Kraftvarmeværk

Læs mere